Neboť sám počátek všeho našeho konání... (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť I.)

Vážení čitatelia,
história Zeme je akiste kráľovskou témou, ktorej sa obsiahlo venujú rôzne renomované inštitúcie. Je však dnes dostatočne známe, že spoliehať sa výlučne na tzv. oficiálne zdroje nemusí byť vždy tým najlepším riešením. Veda nemôže dávať priestor rôznym fantaskným špekuláciám, niekedy to však vyzerá, že archeológia oficiálne uzná ako pravdu jedine to, "čo sa podarí vykopať". Na tom pravdaže nemusí byť nič zlé, ak máme správny postoj k historickým prameňom. Keď ešte relatívne pred nedávnom Schliemann kráčal krajinou s Iliadou v ruke a hľadal Tróju, mnohí si akiste významne ťukali na čelo "aká je to bláznivá archeológia". Ibaže on sa nemýlil a Tróju naozaj s knihou v ruke našiel! Mal to byť prelom v chápaní tzv. mýtov a legiend zo strany oficiálnej vedy. Aká je však skutočnosť? Často sa stáva, že oficiálne sa uznávajú niektoré vyložene obrazné state doslovne a naopak, žiaľbohu tam, kde sú v dávnych textoch presné údaje, sú považované za legendy. Samozrejme toto treba veľmi presne odlíšiť. Pevne verím, že kľúčom k plnému pochopeniu dejín Zeme je jej duchovný odkaz, ktorý je omnoho konkrétnejší a rozsiahlejší, než si možno dnes dokážeme predstaviť a pripustiť. A to je cesta, po ktorej môžeme v tomto seriály spoločne kráčať. Otvára sa tu široké pole pre seriózne práce nezávislých bádateľov, ktoré vám postupne budeme predstavovať. Dlho utajované dejiny Zeme k nám odjakživa hovorili jasnou rečou príbehov, možno len dozrel čas na ich správne zoradenie a interpretáciu...
Sokol

Dobro a zlo - absolutní a relativní a zlo pro lidstvo v dnešní době

Jak je možné, že přes všechny tyto výhody zla, je situace dlouhodobě relativně vyrovnaná a šance na úspěšný duchovní vývoj lidstva jsou nemalé? Tím důvodem je to, že dobro má mocnou zbraň, kterou je láska a proti této „zbrani“ nemá zlo žádnou obranu. Když naše duše ovládne láska, není v ní místo pro zlo a vnější zlo nemá s čím rezonovat uvnitř nás. Tím přestane být vyživováno našimi negativními energiemi a dalo by se říct, že pramen zla (energie, která zlo vyživuje) tím vyschne. Když přestaneme působit utrpení druhým bytostem, přestane proudit k „temným kvazi bytostem“ pro ně životodárná negativní emoční energie a ony postupně zeslábnou natolik, že jakkoliv přestanou ovlivňovat naše životy.

Sto dní do rozpadu Ukrajiny?

V januári 2010 sa na Ukrajine budú konať prezidentské voľby. Hovoria, že dovtedy môže dôjsť k vážnemu konfliktu, ktorý môže viesť k rozpadu krajiny. Pokusy o sfalšovanie predchádzajúce prezidentské voľby v roku 2004 sa stali príčinou takzvanej „oranžovej revolúcie“. Jej hlavní hrdinovia, súčasný prezident Vikor Juščenko a predsedníčka vlády Júlia Tymošenková, sa dnes k sebe majú ako „pes a mačka“. Júlia Vladimírovna sa v súčasnosti považuje za lídra a jej hlasným súperom opäť bude predseda „Strany Regiónov“ Viktor Janukovič, hoci, podľa niektorých expertov jeho šance sú nízke.

NASA bombarduje mesiac


Americká agentúra NASA sa nerada s verejnosťou delí o svoje zamýšľané plány a nerada sa jej zveruje so svojimi objavmi. Zamlčala pred ňou mnohé skutočnosti, ktoré naposledy zistila sonda ESA na Marse. A teraz sa chystá na Mesiaci odpáliť dvojtonovú bombu.

Top