Nežná, alebo revolúcia?

Pôvodné zámery prevratu, ktorý vošiel do dejín pod označením Nežná revolúcia, sa s odstupom dvoch desaťročí predsa len podarilo uskutočniť. Podľa viacerých rešpektovaných prameňov známe udalosti v strednej a východnej Európe, ktorá v roku 1989 patrila do sféry vplyvu ZSSR, mali niekoľko základných cieľov. Prvým želaním bola personálna (generačná) obmena politického vedenia v štátoch, ktoré sa medzičasom zo sovietskych satelitov stali americkými protektorátmi. Druhým zbožným motívom bola výmena dovtedajších dispozičných práv najvyššej nomenklatúry KSČ za reálne vlastnícke práva získané ekonomickou transformáciou v procese privatizácie. Treťou – donedávna zdanlivo najohrozenejšou métou prevratu – bolo odvrátenie technologického a hospodárskeho zaostávania Ruska najmä vo vzťahu k USA a dosiahnutie uznania Moskvy ako jedného z kľúčových geopolitických hráčov v celosvetovom meradle.

Joan Baez: "We Shall Overcome" (Woodstock 1969)

Joan Baez, je americká folková speváčka a skladateľka, známa svojím charakteristický speváckym prejavom. Hlasový rozsah Joan Baezovej je v troch oktávach, a pri speve využíva zvláštne, rýchle vibráto. Veľa jej piesní je reakciou na aktuálne problémy a majú sociálny podtón. Vychutnajme si Woodstock 1969!

Záhadná „časová vlna“ hvězdné brány potemnila jižní Ameriku

WHATDOESITMEAN | V Kremlu dnes koluje zajímavá zpráva, která tvrdí, že masivní výpadek proudu, který zasáhl minulý týden jižní Ameriku. Byl důsledkem „časové vlny“, která vyšla ze záhadné bolivijské andské oblasti zvané Tiahuanaco, kde se nachází záhadná 10 tunový monolit „sluneční brány“ (vytesaný z jediného bloku andezitové žuly, a byla vybuzena“ „anomální událostí“ u největšího světového urychlovače vysokoenergetických částic, velkým hadronovým urychlovačem (LHC) ve Švýcarsku, provozovaném Evropskou organizací jaderného výzkumu (CERN), a prošla tisíci starobylými pyramidovými komplexy, nacházejícími se po celé Brazílii a v dalších zemích jižní Ameriky.

V Rakúsku vypuklo povstanie, masmédia ho ignorujú! (+VIDEO)

TV INA | Rakúske univerzity zachvátila nová vlna protestov, najväčšia od 70. rokov minulého storočia. Protestujúci študenti obsadili 20. októbra viedenskú Akadémiu výtvarných umení a postupne sa začali pridávať študenti ďalších vysokých škôl po celom Rakúsku. V nasledujúcich dňoch obsadili prednáškové sály na Technickej univerzite v Grazi, Univerzity prírodných zdrojov BOKU vo Viedni, Technickej Univerzity vo Viedni, Viedenskej univerzity, či Univerzity Johannesa Keplera v Linzi.

Stránky

Top