Barbara Marciniak: Poslovia úsvitu, PREDHOVOR

Duchovné posolstvo mimozemšťanov, dobývajúce srdcia čitateľov na celom svete. Proroctvá a rady na úspešný rozvoj jednotlivca i ľudstva.
Keď sme sa s Barbarou Marciniakovou v roku 1988 zoznámili, obidve sme práve vstupovali do novej, vzrušujúcej životnej etapy. Ja som sa presťahovala do Michiganu, aby som spolu s vydavateľmi Barriem a Susie K. stála pri zrode nového časopisu s názvom Spojovací článok, zatiaľ čo Barbara pomáhala na svet plejádskemu „vysielaniu“. Po mnohých rokoch strávených najrôznejšími zamestnaniami, cestovaním, hľadaním a štúdiom materiálov o rozširovaní vedomia sme si konečne našli prácu, ktorá nám umožňovala vyjadriť, kto sme a v čo veríme, a mali sme z toho veľkú radosť.

Kniha Enocha, Vesmírné Bytosti a Mimozemšťané (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VIII.)

V nábožensko-historických textech byly vesmírné bytosti popisované jako transcendentní entity, které zasahovaly v lidské civilizaci ve formě strážců a ochránců. Vesmírné bytosti hrály vedoucí úlohu při pomoci lidstvu vypořádat se s mimozemskými entitami a jinými formami života, které měli tu moc významně ovlivnit lidskou civilizaci. Zdá se, že vesmírné bytosti hrají klíčovou roli při pomáhání řešit konflikty spojené s používáním vyspělých technologií. V některých případech přímo zasáhly proti mimozemským entitám, které porušily to, co se jeví jako vesmírné normy, jako je nevměšovat se a nerozšiřovat pokročilou technologii nepřipravené populaci.

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho

Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov. Keď sme sa totiž pred 10 – 15 rokmi spýtali nejakého malého dieťaťa, čo robí jeho otec, spravidla odpovedalo: Môj otec je murár, lekár, šofér, učiteľ a podobne. Inými slovami, zaoberá sa činnosťou, ktorou prináša do spoločnosti určité užitočné hodnoty. Keď však túto otázku položíme menším deťom dnes, mnohé z nich odpovedia: Môj otecko zarába peniažky. O čom to svedčí?

O kapitalizme s láskou

Odporcovia tohto kontroverzného režiséra mu v každom filme vyčítajú jednostrannosť, zaujatosť, nedostatok faktov, generalizácie na základe drobných „detailov“ a individuálnych osudov, atď. Lenže práve tieto detaily, je to, čo mňa osobne v jeho filmoch vždy najviac dostane – rovnako ako aj v iných „protisystémových“ dokumentoch. Drobné detaily, nie všeobecné reči. Práve vďaka ním je možné lepšie pochopiť celok. Autentické zábery bežných ľudí, ulíc, miest, príbehy zo životov obyčajných ľudí. Je to tak obrovský kontrast v porovnaní s vyšperkovanou realitou amerického filmového a televízneho priemyslu, ktorou sme zaplavovaní.

Stránky

Top