Amerického režiséra Michaela Moorea usvedčujú z klamstva

Michael Moore sa v minulých rokoch už dostal do konfliktu s mnohými známymi predstaviteľmi pravice, od výrobcov automobilov po majiteľov ručných zbraní, vedúcich pracovníkov Wall Streetu, výrobcov liekov a Georgea Busha. Teraz sa však dostal do nedorozumenia s hrdinom medzinárodnej ľavice. Stúpencov Huga Chavéza nesmierne rozhorčilo vystúpenie Michaela Moorea v americkej nočnej show, kde rozprával humornú historku o stretnutí s venezuelským socialistickým prezidentom v luxusnom hoteli, počas nedávneho filmového festivalu v Benátkach. V priebehu asi dvoch minút povedal moderátorovi ABC Jimmymu Kimmelovi niečo, čo by sa na prvý pohľad zdalo celkom neškodné.

Technický pokrok nie je pokrokom civilizácie

Vývoj ľudstva sa pohybuje v dvoch rovinách. V rovine duchovnej, zahŕňajúcej rozvoj morálky, dobra a kvality medziľudských vzťahov a v rovine rozumovej, zahŕňajúcej vedu, techniku a racionálne poznávanie sveta okolo nás. Medzi týmito dvomi rovinami vývoja našej civilizácie však jestvuje obrovská priepasť, pretože kým rozumové poznanie kráčalo veľmi rýchlo dopredu, v rozvoji morálky, všeobecného dobra a kvality medziľudských vzťahov došlo k stagnácii. V tejto oblasti totiž ľudstvo takmer vôbec nepokročilo a je rovnaké, ako pred stovkami rokov.

Stránky

Top