Elisabeth H A I C H: Den s jógou 6. Čtvrtek - Jupiterova síla

Jupiterova síla je zraková síla ducha. Oči těla mají schopnost vnímat světelné paprsky, které do něj vnikají. Duchovní oko naproti tomu nenahlíží na to, co do něho vniká, nýbrž naopak. Duchovní oko vyzařuje ze sebe sílu vidění na vše, co chce vidět a nehledí na povrch, nýbrž proniká do viděného a nevidí zevní, nýbrž vnitřní, pravou podstatu všeho. Jupiterova síla jest na hmotné úrovni pozorování zkušeného mudrce, který své vědění a své poznání získává nikoliv naučením nebo nabiflováním, nýbrž z vnitřního duchovního zření. Vnitřní zření vede k pravému náboženství, k pravé víře, povznesené nad všemi klamnými myšlenkami a nad všemi pověrami, které neznají sektářství a rozpory - vede k vnitřní víře v Boha.

Česko by mohlo vystoupit z EU, řekl Klausův kancléř Hájek

Praha | Jednou z možností, jak znovu získat suverenitu ztracenou podpisem Lisabonské smlouvy, je podle prezidentova vicekancléře Petra Hájka vystoupení České republiky z Evropské unie. Jeden z nejbližších poradců Václava Klause to prohlásil v pořadu TV Prima Fakta. „V praxi to znamená, že jsme ztratili suverenitu a budeme se snažit ji znovu získat,“ řekl zástupce kancléře prezidentské kanceláře Hájek. Na otázku moderátorky „jak se to dělá“ Hájek bez rozmyslu odpověděl: „Například vystoupením z Evropské unie.“

Chemtrails Rap

Nová videomontáž na youtube i s rapovou písní o chemtrails. Slova obsahují šikovné shrnutí informací o chemtrails, neškodí si to připomenout.

Prasečí chřipka - "historie" nemoci a možností jejího léčení

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. ve svém obsáhlém článku odpovídá na mnoho otázek, týkajících se i účinnosti očkování a přídatných látek ve vakcínách.
Nový typ chřipky, který se náhle objevil na jaře tohoto roku s názvem prasečí chřipka, vyvolal poplach mezi epidemiology a zdravotníky. To proto, že se objevila asociace se situací v roce 1918, kdy chřipkový virus stejného typu šířený vojáky vracejícími se z bojišť první světové války, způsobil pandemii chřipky nazvané španělská a smrt dvaceti milionů lidí. Jaké je nebezpečí spojené se šířením a nákazou virem prasečí chřipky A H1N1 v současné době? Existují bezpečné způsoby, jak se mu bránit?

Stránky

Top