Elisabeth H A I C H: Den s jógou 7. Pátek - Venušina síla

Venušina síla je ve svém projevu krása, harmonie, umění a láska, začínajíc zvířecí náklonností a touhou po ovládnutí až po nejvyšší, neosobní universální lásku, na každém stupni projevu stvořeného. Jejím působením si oblékají všichni živí tvorové, ať rostliny, zvířata nebo člověk, svůj nejkrásnější oděv, aby se pro druhé pohlaví stali lákaví, přivábili je a pak s ním prožili - die hohe Zeit (Vrcholný, vysoký čas) - svatbu.

Projekt Alfa část 3. (Autentické příběhy: „Šest prstů“ a „My ti ukážeme, kdo jsme“)

Skupina zabývající se únosy do UFO v Čechách vznikla v projektu Záře kolem roku 1998, a vedl ji Karel Rašín za asistence Simony Šmídové. Český projekt Alfa zkoumá problematiku tzv. syndromů únosů do UFO. Z pohledu nezasvěcené veřejnosti jde o otázky na hranici přijatelné reality. Avšak projekt Alfa registruje a zkoumal na 40 únosových případů v Čechách. Odhaduje se však, že lidí, kteří prožili tuto zkušenost, je u nás mnohem více. Většinou je to dáno tím, že jedinci s touto zkušeností nemají důvěru nebo možnost se s takovým zážitkem svěřit, často z obav před zesměšněním či znemožněním např. na pracovišti či v rodině. Projekt Alfa také spolupracuje s přizvanými odborníky z různých oborů a snaží se s nimi jednotlivé případy konzultovat.

Krok sedem - V Krištáľovom Chráme (IX.)

Drahý,
Vitaj späť v našom Arkturiánskom Koridore. Ako si užívaš svoje Svetelné Telo? Tvoje Svetelné Telo v Koridore sa už zväčšilo a zvýšilo svoj jas a vidíme aj žiaru tvojho Svetelného tela vyžarujúcu z tvojho uzemneného JA. My, Arkturiáni, si prajeme udržiavať tvoje vedomie naladené na Bezpodmienečnú Lásku, aby si mohol zrýchliť svoju premenu na Svetelné telo.

CESTA SRDCA

Nemôžem si už zakrývať oči pred vplyvom a účinkom svojich vnútorných rozhodnutí na vývoj a fungovanie mojej vlastnej reality! Myslím to tak, že svoje najvnútornejšie rozhodnutia sa v živote p r e j a v i l i a r e a l i z o v a l i sa. Dokonca je to tak, že moje najvnútornejšie rozhodnutia „zrušili platnosť“ všetkých vonkajškových... Existujú NEVIDITEĽNÉ ROZHODNUTIA, ktoré činíme „sami v sebe“ - ako som si dnes už istý - sú to tie najúčinnejšie rozhodnutia: práve tie určujú, čo nám vyjde a čo nám nevyjde... Každý človek dnes však v i e, že vo svojom živote m u s í prijímať rozumovo-rozumné rozhodnutia, ktoré sa viac-menej n e z l u č u j ú s pocitmi, vychádzajúcimi z nášho vnútra... Viem to aj ja: a tak ich činím aj sám – nemôžem však už zakrývať, že zároveň s nimi „prebehne“ kdesi v hĺbke mojej bytosti ešte iné a veľmi utajené „rozhodnutie“ - prejavuje sa dobre ukrývaným odporom k činnosti, pre ktorú som sa práve rozumovo a „na sto percent“ rozhodol... Celý život sa usilujem potlačiť tento vnútorný Hlas– bojujem proti nemu, lebo sa mi vidí, že ma vedie do priameho stretu s celým okolím – azda s celou spoločnosťou, ak nie s celým svetom...

Top