Elisabeth H A I C H: Den s jógou 8. Sobota - Saturnova síla

Ochlazující, stahující a ztužující působení Saturnovy síly způsobuje, že vůbec existuje hmota, ale tatáž síla poskytuje také možnost vysvobodit se z hmoty. Vždyť pomocí stažení - koncentrace - je možno zduchovnění. Proto je síla v bibli klíčem, kterým nám Petrus - skála - otevírá nebo zavírá nebe. Saturnova síla se projevuje jak na pozemské tak na duševní úrovni. Tvrdost a pevnost jsou vlastnosti hmoty právě tak jako člověka, který ve své duši může být tvrdý nebo pevný. Saturnova síla se projevuje jako stažení do materialismu a krystalizace na materiální úrovni - jako šetrnost, lakota nebo chtivost na úrovni duševní a jako koncentrace myšlenek na duchovní úrovni. Saturnovými projevy jsou dále stálost, vytrvalost, věrnost, odříkání a askeze, avšak také pomíjejícnost a smrt.

Slovensko podporí Srbsko pri vstupe do EÚ aj NATO

BRATISLAVA | Srbsko môže rátať s pomocou Slovenska pri vstupe krajiny do Európskej únie. Takéto stanovisko dnes na stretnutí v Bratislave tlmočil srbskému ministrovi obrany Draganovi Šutanovacovi minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák. „Slovensko podporuje rozširovanie Európskej únie a ukončená ratifikácia Lisabonskej zmluvy tu poskytne nový impulz. Ale všetkým adeptom odporúčame, aby dali o sebe vedieť nie tým, čo požadujú, ale tým, čo urobili,“ zdôraznil Lajčák. Srbsko zároveň vyzval, aby v príprave podania prihlášky na členstvo urobilo pozitívne kroky, ktoré dokážu, že si štatút kandidáta zaslúži.

Nocebo efekt

Existence efektu placebo je poměrně široce známa, a to již velmi dlouho a nemuseli jsme čekat s jeho prokázáním na mimořádně drahé vědecké výzkumy (viz rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví!“). Placebo efekt lze definovat jako pozitivní účinek látky či energie tzv. „objektivně neúčinné“, s tím, že subjekt přijímající tuto látku či energii považuje za objektivně účinnou a tudíž pozitivní účinek předpokládá a očekává. Mnohem méně známý, ale už z logiky věci a provedených důkazů přesto stejně silný je i opačný efekt, pro který se užívá označení "nocebo" z latinského "budu škodit". Výzkumy efektu noceba ještě zdaleka nedosáhly rozsahu studií placeba (který je víceméně prováděn při výzkumu účinnosti každého léku), ale přesto výsledky jsou již jednoznačně průkazné.

Stránky

Top