marec 31st

Pred osudovými rozhodnutiami

Tento rok, v ktorom sa uskutoční niekoľko volieb, je tá príležitosť, kedy si politici s rešpektom spomenú na svojich voličov. Je to chvíľa, keď volič vystavuje svoje vysvedčenie na záver funkčného obdobia hlave štátu, poslancovi alebo zástupcovi v samosprávnom orgáne. Keďže máme pomerný systém a preferenčné hlasy pre jednotlivých poslancov majú svoju váhu len vtedy, ak strana, ktorá poslanca postavila na kandidátku, dostane dosť hlasov, vysvedčenie dostáva skôr strana ako jej jednotliví predstavitelia. No tak či onak je to chvíľa zúčtovania: volič dá najavo, do akej miery je spokojný s podielom voleného subjektu na výsledkoch, ktoré sa dosiahli v predošlom období.

Editoriál: Sedem divov internetového sveta

Internet vynašla skupina vedcov v CERNe a pôvodne slúžil na zjednodušenie komunikácie medzi výskumníkmi. Čo sa vykľulo z tohto „drobného projektu“ vidíme sami – niečo tak úžasné určite v jeho počiatkoch nik nečakal! Pravdaže sú i isté negatíva, ktoré sú už akosi s ľudstvom neodmysliteľne spojené a ktoré sa nevyhli ani internetu. Zavrhneme však kvôli negatívam to dobré? Nezabúdajme - dostali sme čistý nepopísaný list papiera. Bolo a je len a len na nás, čím internet zaplníme a čo si z neho v každom okamihu vyberáme. Dalo by sa povedať, že je určitým obrazom našej civilizácie.

Neuveriteľné v podaní majstrov

V poslednej dobe sme priam obklopení vlnou správ o nadprirodzených javoch, o možnostiach liečby bez liekov, aj o výnimočných psychických vlastnostiach niektorých ľudí. Slovenskom prekráčali krížom-krážom kazatelia, ktorí bol odhodlaní liečiť slovom, či už seansou typu Kašpirovského, alebo takmer americkou show aj s desiatkami divákov padajúcich v bezvedomí na pódium. Množia sa časopisy zaoberajúce sa týmito netradičnými schopnosťami a aj keby sme sa im úspešne vyhli, správy o neprirodzených úkazoch nás zastihnú v bežnej tlači. Skrátka - téma nadprirodzených úkazov a schopností sa nebadane stala prirodzenou súčasťou našich každodenných rozhovorov.

Miloš Jesenský: TAJOMSTVO MIKULÁŠA KOPERNIKA

24. máj 1543. V jednej z miestností mohutnej bašty Fromborku leží na lôžku vyčerpaný Mikuláš Kopernik. Od zimy 1542, odkedy sa oň pokúšajú mdloby, už nevládze ani chodiť aspoň tak ako predtým, pridŕžajúc sa steny, od postele ku stolu, od stola k oknu s výhľadom na oblohu, ku ktorej zakláňal hlavu mnoho ráz pri svojich pozorovaniach. Teraz už niekoľko dní leží len v mrákotách a koniec sa očakáva každú chvíľu. Blúzni. Napoludnie sa vedomie do ochrnutého tela kradmo vracia. Utrápený muž už nechce ani piť, je unavený a vyrušuje ho volanie z nádvoria, ktoré oznamuje, že dorazil kuriér z Norimbergu. O chvíľu prinesie do izby úctyhodný tlačený foliant. „To je predsa vaša kniha, doktor Mikuláš“, opakujú lekári, keď mu vkladajú zväzok do rúk nevládne ležiacich na prikrývke. Umierajúci slabo prikývne, ale jeho prsty už chladnú, zatiaľ čo sa slnečný deň vonku zdanlivo mení na noc a tmavá obloha sa valí roztvoreným oblokom, až kým sa mu nezrúti na oči úplne…

Stránky

Top