marec 31st

Editoriál: Sedem divov internetového sveta

Internet vynašla skupina vedcov v CERNe a pôvodne slúžil na zjednodušenie komunikácie medzi výskumníkmi. Čo sa vykľulo z tohto „drobného projektu“ vidíme sami – niečo tak úžasné určite v jeho počiatkoch nik nečakal! Pravdaže sú i isté negatíva, ktoré sú už akosi s ľudstvom neodmysliteľne spojené a ktoré sa nevyhli ani internetu. Zavrhneme však kvôli negatívam to dobré? Nezabúdajme - dostali sme čistý nepopísaný list papiera. Bolo a je len a len na nás, čím internet zaplníme a čo si z neho v každom okamihu vyberáme. Dalo by sa povedať, že je určitým obrazom našej civilizácie.

Miloš Jesenský: TAJOMSTVO MIKULÁŠA KOPERNIKA

24. máj 1543. V jednej z miestností mohutnej bašty Fromborku leží na lôžku vyčerpaný Mikuláš Kopernik. Od zimy 1542, odkedy sa oň pokúšajú mdloby, už nevládze ani chodiť aspoň tak ako predtým, pridŕžajúc sa steny, od postele ku stolu, od stola k oknu s výhľadom na oblohu, ku ktorej zakláňal hlavu mnoho ráz pri svojich pozorovaniach. Teraz už niekoľko dní leží len v mrákotách a koniec sa očakáva každú chvíľu. Blúzni. Napoludnie sa vedomie do ochrnutého tela kradmo vracia. Utrápený muž už nechce ani piť, je unavený a vyrušuje ho volanie z nádvoria, ktoré oznamuje, že dorazil kuriér z Norimbergu. O chvíľu prinesie do izby úctyhodný tlačený foliant. „To je predsa vaša kniha, doktor Mikuláš“, opakujú lekári, keď mu vkladajú zväzok do rúk nevládne ležiacich na prikrývke. Umierajúci slabo prikývne, ale jeho prsty už chladnú, zatiaľ čo sa slnečný deň vonku zdanlivo mení na noc a tmavá obloha sa valí roztvoreným oblokom, až kým sa mu nezrúti na oči úplne…

marec 27th

Inteligencia má mnoho podôb

Inteligencia má mnoho podôb, no nemusí byť neuchopiteľná. Jedna z definícií inteligencie hovorí, že je to schopnosť nájsť chaos v poriadku a poriadok v chaose. Ak je to pravda, potom ňou nepochybne oplývali vedci Isabelle Stengersová a Ilya Prigogine, autori knihy Poriadok z chaosu (1984). Iná, podobne hmlistá definícia tvrdí, že inteligencia je umenie vyhmatnúť z mnohých smerov vývoja ten hlavný. V tom prípade by sme mohli pripomenúť futuristické vízie Alvina Tofflera, autora knihy Tretia vlna. Tento azda najznámejší svetový futurológ, ktorý pred tridsiatimi rokmi veľmi presne predpovedal nástup informatizácie spoločnosti. Zvláštnou formou inteligencie je schopnosť robiť dobre IQ testy. Mnohí vedci ich však už považujú len za pomocné meradlo, ktoré nevypovedá o skutočnej inteligencii. Tá sa väčšinou prejavuje inak. Lenže ako?

Dobrý rytier MacGyver II.

Je naozaj zaujímavé, ak sa práve v tomto druhu seriálov stretávame so zvláštnou poetikou zmenených stavov vedomia, čo platí i pre množstvo jeho motívov, ktoré môžeme bez váhania zaradiť do skupiny paranormálnych javov. Osobitnú kapitolu tvoria šamanské rituály, ktorými sa inšpirovali tvorcovia epizódy „Stopy sĺz“. Tu sme sa stali svedkami toho, ako magické praktiky poslúžili boju Indiánov o územie ich rezervácie v Montane, ktoré má neprávom zabrať spoločnosť New Blains Electric, stavajúca elektrické vedenie vysokého napätia. V epizóde „Živý mŕtvy“ (Walking Death) unesú v kolónii haitských imigrantov príslušníci bývalej tajnej polície diktátora Duvaliera mladé dievča Denisu a na mieste činu pohodia bábku - varovanie woodoo, aby svedkovia mlčali. MacGyver s pomocou svojich priateľov odhalí praktiky niekdajších dôstojníkov haitskej polície, ktorí zastrašovaním za pomoci obradov woodoo pripravujú pôdu pre zvrhnutie demokratického zriadenia.

Stránky

Top