Darwinizmus ne, kreacionizmus ne, tak teda co? (časť 1.)

Ponúkame Vám zaujímavú esej o nedokonalosti Darwinovej teórie, ako aj kreacionizmu v ktorej sú spracované myšlienky Lloyda Peyho (americký autor a výskumník pôvodu ľudského života). „Súboj“ dvoch teórií, pričom ani jedna neprináša uspokojivé odpovede na získané skutočnosti. Esej je rozdelená do troch častí. Pútavý a rozmýšľaním rušený zážitok.
PhDr. Vladimír Hesse

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 7

Harmónia hudby a systém čakier nášho tela v sebe zjednocuje geometrický tvar "vajce života". Ako je zobrazené na Obr. 9.48, 3-tia a 4-tá, 7-ma a 8-ma nota hudobnej stupnice sú rozdelené polovičným intervalom. Zdá sa, že nikto nevie, prečo sa tak deje. Niektorí ľudia tiež hovoria o prerušení medzi 4-tou a 5-tou notou. Je to zrkadlový obraz:
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri
jeden, dva, tri, polovičný interval, štyri

- tu sú skutočne dva intervaly po štyroch. Jeden ženský, jeden mužský.

Top