Už vyše 1500 rokov! 2. časť: Moravské kniežatstvo

V roku 828 salzburský arcibiskup Adalram vysvätil v Nitre na majetku kniežaťa Pribinu prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Bol to aj prvý kresťanský kostol na celom území západných Slovanov. Tento fakt svedčí o tom, že Nitrianske kniežatstvo muselo vzniknúť dávno predtým a bolo známe a rešpektované aj vo Franskej ríši. Nie je vylúčené že išlo o zachovanie určitej kontinuity štátnosti Samovej ríše. V roku 833 sa Mojmír, moravské knieža zmocnil územia Nitrianskeho kniežatstva a prinútil Pribinu hľadať azyl u kráľa Franskej ríše Ľudovíta Nemca. Celé takto rozšírené kniežatstvo bolo pomenované podľa Mojmírovho sídla na rieke Morave, Moravským kniežatstvom. Mnohí autori hovoria v tejto súvislosti o vzniku Veľkej Moravy, ale je to zavádzajúce tvrdenie, lebo ani jeden historický prameň z 9. storočia neuvádza štátny útvar, ktorý sa nazýval Veľká Morava.

Transpetrol je opět slovenský

Slovenská vláda dosáhla návrat privatizovaných 49 % bývalého ropovodu Družba, po listopadu Transpetrolu. V r. 2002, kdy Dzurindova společnost s r. o. prováděla totální výprodej všeho státního majetku, prodala 49 % Transpetrolu společnosti Yukos Michaila Chodorkovského. Akcie byly převedeny na dánskou společnost v Nizozemsku - Yukos Finance. Yukos odkoupil menšinový podíl za 74 milionů USD při tehdejším kurzu 48,618 Sk za dolar. Ve slovenských korunách, po odečtení dluhů, se prodejní cena pohybovala na bezmála čtyřech miliardách. Yukosu k smlouvě přivěsil Dzurinda bonus, jako každému, komu byl prodán státní majetek. Stát se vzdal majority a pro Slovensko byly přijaty tvrdé podmínky, kdežto kupující neměl vůči prodávajícímu žádné závazky.

Tajomná mandragora

Terapeutické vlastnosti rastliny, ktorú starovek a stredovek poznal ako mandragoru a súčasnosť pod botanickým názvom Mandragora officinalis patriacu do radu Solanacei sú v lekárskych kruhoch síce známe, ale dnes už tejto prostej rastline nikto nepripisuje žiaden liečebný zázrak, ani keby na seba zobrala ľudskú podobu. Avšak magická mandragora v predstavách stredovekých alchymistov túto podobu mala. Príznačný bol dokonca už aj jej grécky názov „antropomorfos“, t.j. „človeku podobný“. Ide totiž o koreňovú rastlinu, ktorej podzemná časť môže vzdialene pripomínať postavu. Podľa tézy, že prianie je otcom myšlienky však v minulosti ľudia naozaj videli v jej koreňovom systéme podobu ľudskej bytosti - s tvárou, rukami a nohami a vytvorili okolo nej neuveriteľnú spleť tvrdení. Mandragora, ktorá je v Mojžišových knihách spomínaná ako „dudaim“ a bola známa už v najstarších kultúrach rastie predovšetkým v južnej Európe, na Sicílii, Sardínii a v severnej Afrike, ale - ako tvrdí tradícia - zasvätenci ju zbierali výhradne pod šibenicami, keďže sa domnievali, že do tu rastúcej rastliny sa prevteľuje duša nebožtíkova a obdarúva ju skutočným životom.

Top