Liečba zeminou

Zem je už tradične zahrňovaná do štvorice praforiem životnej sily, ktorá bola predmetom úvah už v starovekých filozofických systémoch. Učenie o živloch bolo neskôr aplikované na grécku medicínu, ktorá rozlišovala štyri šťavy tela a podľa ich pomeru štyri tzv. temperamenty. Tento výklad sa viaže k spomienke, keď som sa ako malý chlapec zúčastnil rodinného výletu do prírody, počas ktorého ma uštipla včela. Moja stará mama vtedy poradila, aby sme urobili zo zeme blato a priložili ho na miesto, ktoré začalo opúchať. Keď sa tak stalo, videli sme, že to je účinné. Odtiaľ mám zafixovanú skúsenosť že bodnutie hmyzom stratí svoju toxicitu a bolestivosť, pokiaľ priložíme na postihnuté miesto navlhčenú zeminu.

Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 8

Drunvalo nakreslil morfogénnu (spôsobujúcu tvarové zmeny, tvarový vývoj) štruktúru oka, odpovedajúcu ako ľudskému oku, tak i oku akejkoľvek inej bytosti. Toto znázornenie považuje za veľmi dôležité (Obr. 9.56). Stavba oka je analogická ako štruktúra samotného svetla; v ňom je prezentovaná celá elektromagnetická štruktúra. Ona tiež obsahuje v sebe geometriu vesica piscis. Vnútri vesica piscis sú dva rovnaké trojuholníky. Základňa trojuholníkov sa rovná šírke vesica piscis, ale čiara, prechádzajúca ich stredom, zodpovedá dĺžke vesica piscis. Keď otočíte dĺžku vesica piscis o 90 stupňov, stane sa šírkou nasledujúceho, väčšieho obrazca. Tento proces prebieha večne. Elektromagnetické pole alebo svetlo predstavujú v sebe elektrické a magnetické polia, umiestnené vzájomne jeden voči druhému pod uhlom 90 stupňov (Obr. 9.57). Elektrické pole sa šíri ako vlna a magnetické pole sa pohybuje spolu s touto vlnou, rozkladajúc sa pod pravým uhlom vo vzťahu k nej. Celé toto zoskupenie, prechádzajúc priestorom, vykonáva otáčavý pohyb (Obr. 9.58).

Top