Potreba rovnováhy medzi materiálnymi a duchovnými prostriedkami

Majster Omraam Mikhael Aivanhov (1900 – 1986), francúzsky filozof a pedagóg, pôvodom z Bulharska. Významnou črtou jeho učenia je množstvo spôsobov, ktorými objasňuje hlavnú tému: človek a jeho rast k dokonalosti. Nech už je problematika akákoľvek, je vždy podaná takým spôsobom, aby človek mohol ľahšie pochopiť sám seba a viesť lepší život.

Muž, ktorý sadil stromy

Ak chceme poznať skutočné kvality charakteru ľudského jedinca, musíme mať možnosť sledovať jeho konanie počas plynutia mnohých rokov. Ak jeho počínanie je zbavené akéhokoľvek sebectva, ak myšlienka, ktorá ho poháňa je nesporne šľachetnou, ak je úplne isté, že tam niet akejkoľvek vidiny prospechu a ak popritom zanechá zreteľnú stopu, tak sme nesporne mali tú česť stretnúť výnimočného človeka.

Top