Rukopis Magdaleny

Motto: "Ve chvílích, kdy se učedníci báli a nebyli s to snášet Ježíšovy obavy, mu byla po boku Marie Magdalena a sdílela jeho bolest. Než se Ježíš svému osudu podal, plakal a naříkal a prosil Boha, aby od něho odňal kalich utrpení. Vrátil se k oněm třem vystrašeným učedníkům, kteří měli držet hlídku, a nalezl je spící. Nedokázali najít dost lásky ve svém srdci, aby mu pomohli snášet jeho bolest byť jen jedinou hodinu."
in: Joan Borysenko - Cesta ženy k Bohu, DharmaGaia 2005 (str. 203)

Top