Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 9

Podľa znamenitého duševného života Edgara Cayce, tok, prúdiaci v Sieňach Amenti (archív pamäte o histórii Zeme) možno nájsť na pravom pleci Sfingy. Toto možno vypočítať geometricky. Pozrite sa na kresbu na Obr. 11.1. Keď prevediete os súmernosti obdĺžnikom zlatého rezu, do ktorého spadá špirála plošiny v Gíze, tak táto priamka prejde rovno cez pokrývku hlavy Sfingy. A priamka, prevedená pomedzi južné strany pyramídy, sa pretína s osou súmernosti obdĺžnika zlatého rezu presne v mieste pravého pleca Sfingy. Práve teraz sa uskutočňujú veľké práce na obnove Sfingy a jeden z hlavných problémov, s ktorým sa stretli reštaurátori je v tom, že na pravom pleci Sfingy (v tom mieste, kde sa pretínajú línie), vznikla prasklina. Egypťania sa pokúšali stmeliť prasklinu, aby sa nezväčšovala. Hlave Sfingy taktiež hrozí odpadnutie. Asi pred šiestimi alebo siedmimi rokmi Thoth povedal Drunvalovi, že hlava Sfingy má odpadnúť a v jej krku bude nájdená zlatá sféra - obal času.

Top