Maďarská karta verzus genetická karta

V súčasnom demokratickom svete sa svetoví politici často oháňajú terorizmom, jadrovými zbraňami, ropou, zásobami zlata alebo akciami na burze. Na Slovensku a v Maďarsku, pretože nemáme teroristov, jadrové zbrane a ani ropu, sa politici oháňajú maďarskou a slovenskou kartou. Je pravdepodobné, že je to pokračovanie našej spoločnej tisícročnej kartovej kultúry v slovenských krčmách a maďarských čárdach, kde pri mariáši najvyššia karta berie menšie.

Zdravie z kláštornej lekárne

Aj keď sme v predošlej časti nášho seriálu citovali slová opátky Hildegardy o nadprirodzenej inšpirácii jej liečiteľského umenia, predsa môžeme i keď namáhavo rekonštruovať jej pramene. Ako prvý ona samotná uvádza bibliu. Vyplýva to z textu listu napísanému v roku 1146 cisterciánskemu mníchovi a opátovi v Clairvaux Bernardovi (1090-1153), neskôr prehláseného za svätého a učiteľa cirkvi. V ňom sa doslova dočítame: „Som nevzdelaná ľudská dcéra a nedostalo sa mi vyučovania o veciach vonkajšieho sveta, ale z vnútra som bola poučená od svojej duše.“

Top