Pravý a nepravý duchovný boj

Kresťanstvo nie je najpopulárnejším náboženstvom v Amerike. Nie je ním ani ateizmus, ani materializmus, ani scientizmus či sekularizmus, alebo naturalizmus. Je ním "duchovnosť". "Duchovnosť" (vo všeobecnom zmysle tohto slova, ako ho používajú v kníhkupectvách) je bežná forma najstaršieho, najrozsiahlejšieho a najnesmrteľnejšieho bludárstva v kresťanských dejinách. Jeho staré názvy boli gnosticizmus, manicheizmus a marcionizmus. Popiera diabla (hovoriac, že duch je iba dobrý, nie zlý) a popiera hriech (hovoriac, že človek je iba dobrý, nie zlý).

Top