Už vyše 1500 rokov! 1. časť: Samova ríša

Vážení čitatelia, prinášame vám nový seriál pod názvom Už vyše 1500 rokov! Seriál je venovaný staroslovanskému obdobiu a našim slovanským predkom, ich spôsobu života, zvykom a tradíciám. V seriáli vám prinesieme aj informácie o najvýznamnejších osobnostiach Slovanov, ktoré významne ovplyvnili naše národné dejiny v staroslovanskom období. Seriál je určený pre všetkých Slovákov, ktorí sa neboja pozrieť historickej pravde priamo do očí a chápu, že naše národné dejiny sa nezačali tvoriť štúrovským obrodením, ale že naše dejiny siahajú ďaleko do minulosti. V článkoch, ktoré tvoria náš nový seriál sú použité informácie najmä z knihy Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov. Náš nový seriál je súčasťou kampane Slovenského Hnutia Obrody pod názvom Už vyše 1500 rokov! Cieľom kampane je to, aby sme si všetci uvedomili že sme starý národ, ktorý obýva Karpatskú kotlinu už viac ako 1500 rokov a že máme veľké a slávne dejiny s významnými osobnosťami, ktoré mali vplyv nielen na naše národné dejiny, ale aj na dejiny Európy. Kampaň Už vyše 1500 rokov! bude okrem iného podporená nálepkami, letákmi, plagátmi... Pevne veríme, že našou kampaňou podporíme silného národného ducha Slovanov a prispejeme k obrodeniu nášho Slovenska a oprášime zašlú slávu Slovanskej ríše.

Top