Dátum

Už vyše 1500 rokov! 4. časť

V roku 880 sa vybral arcibiskup Metod do Ríma. Kráľ Svätopluk tam spolu s ním vyslal svojho veľmoža Zemežízňa, aby požiadali pápeža o prijatie Svätoplukovho kráľovstva pod ochranu sv. Petra a Apoštolskej stolice. Ján VIII. poslal Svätoplukovi listinu „Industriae tuae“, v ktorej mu oznamuje, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv. Petra, tituluje ho osloveniami „slávny panovník“, „milovaný“ a „jediný syn“. Ďalej píše, že pred komisiou biskupov vypočul arcibiskupa Metoda a zistil, že Metod „je vo všetkých cirkevných náukách pravoverným a v službách prospešným“, preto mu potvrdil pápežské privilégium jeho arcibiskupstva a prikázal Svätoplukovi, aby ho prijal ako vlastného pastiera. Bavorského kňaza Wichinga, ktorého tiež poslal Svätopluk ako ním vyvoleného biskupa do Nitry, pápež vysvätil za biskupa a podriadil ho cirkevnej autorite arcibiskupa Metoda. Ba vyslovil prianie, aby mu Svätopluk so súhlasom arcibiskupa Metoda poslal do Ríma ešte jedného kňaza, vyvoleného za biskupa pre iné mesto. Pápež ho chcel vysvätiť, aby arcibiskup Metod spolu s dvoma biskupmi mohli vysviacať ďalších biskupov pre miesta, kde to bude potrebné.

Prísne tajné!

Počas 27 ročnej vedeckej činnosti publikoval doma a v zahraničí 65 pôvodných vedeckých prác, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol autorom a spoluautorom 5 vedeckých monografií. Aktívne sa zúčastňoval na konferenciách a vedeckých pobytoch po celom svete. Pracoval v kresťanskom hnutí, najmä s mládežou, v rodinných spoločenstvách, publikoval v samizdatoch. Rád si prečíta dobrú knihu, vypočuje si peknú hudbu, je sám so svojimi myšlienkami, rád stretáva deti a mladých, aj iných zaujímavých ľudí. Snaží sa napísať niečo pekné, hrá sa so slovami a vylepšuje text. Stále hráva futbal a stolný tenis, trénuje atletiku, rád pripravuje kultúrne akcie, ktoré ľudí zjednotia a potešia a pripomenú im, že život je krásny. Bývalý podpredseda vlády ČSFR a exveľvyslanec Slovenska v Taliansku.

Mýtus o energii z vakua? Kdo jsou "perpetualisté"?

Na českém Internetu se objevily zprávy o převratném vynálezu Američana Toma Beardena. Jeho přístroj zvaný MEG údajně slouží k získávání tzv. volné energie z vakua. Může pracovat nepřetržitě bez pohyblivých částí a bez přísunu paliva či mechanické práce. Na první pohled to vypadá jako perpetuum mobile, ale Bearden se dušuje, že tomu tak není, protože jeho přístroj pouze využívá energii vakua, které je všude pořád dost. Podívejme se společně, jak takový mýtus vzniká. Na počátku lze vystopovat jednu chybnou představu, následuje posloupnost úvah téměř logických a na konci je závěr o existenci perpetua mobile a zarputilý boj proti všem vědcům a energetickým koncernům. Budu polemizovat s Beardenovým článkem "Čistá energie z aktivního vakua", který přeložil Jiří Wojnar a publikoval ho ve WM magazínu.

Top