Dátum

máj 7th

Tajné schůze Spojených národů diskutujících o UFO, kterým předsedal prezident Valného shromáždění

Jména starších úředníků, kteří se zúčastnili série tajných schůzí OSN diskutujících o nedávném pozorování UFO již byla oznámena. Gilles Lorant, francouzský letecký expert odhalil tato jména při rozhovoru s novinářem francouzského rozhlasu Didierem de Plaige (překlad níže). Lorant prozradil, že schůzím, kterých se zúčastnil 13 a 14 února, předsedal Srgjan Kerim, prezident Valného Shromáždění OSN. Z fotografií, které mu byly ukázány, identifikoval Lorant také vatikánského apoštolského nunciuse a stálého přísedícího OSN, arcibiskupa Celestina Migliora; a sira Johna Sawerse, britského stálého zástupce při OSN.

máj 6th

Už vyše 1500 rokov! 4. časť

V roku 880 sa vybral arcibiskup Metod do Ríma. Kráľ Svätopluk tam spolu s ním vyslal svojho veľmoža Zemežízňa, aby požiadali pápeža o prijatie Svätoplukovho kráľovstva pod ochranu sv. Petra a Apoštolskej stolice. Ján VIII. poslal Svätoplukovi listinu „Industriae tuae“, v ktorej mu oznamuje, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv. Petra, tituluje ho osloveniami „slávny panovník“, „milovaný“ a „jediný syn“. Ďalej píše, že pred komisiou biskupov vypočul arcibiskupa Metoda a zistil, že Metod „je vo všetkých cirkevných náukách pravoverným a v službách prospešným“, preto mu potvrdil pápežské privilégium jeho arcibiskupstva a prikázal Svätoplukovi, aby ho prijal ako vlastného pastiera. Bavorského kňaza Wichinga, ktorého tiež poslal Svätopluk ako ním vyvoleného biskupa do Nitry, pápež vysvätil za biskupa a podriadil ho cirkevnej autorite arcibiskupa Metoda. Ba vyslovil prianie, aby mu Svätopluk so súhlasom arcibiskupa Metoda poslal do Ríma ešte jedného kňaza, vyvoleného za biskupa pre iné mesto. Pápež ho chcel vysvätiť, aby arcibiskup Metod spolu s dvoma biskupmi mohli vysviacať ďalších biskupov pre miesta, kde to bude potrebné.

Prísne tajné!

Počas 27 ročnej vedeckej činnosti publikoval doma a v zahraničí 65 pôvodných vedeckých prác, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol autorom a spoluautorom 5 vedeckých monografií. Aktívne sa zúčastňoval na konferenciách a vedeckých pobytoch po celom svete. Pracoval v kresťanskom hnutí, najmä s mládežou, v rodinných spoločenstvách, publikoval v samizdatoch. Rád si prečíta dobrú knihu, vypočuje si peknú hudbu, je sám so svojimi myšlienkami, rád stretáva deti a mladých, aj iných zaujímavých ľudí. Snaží sa napísať niečo pekné, hrá sa so slovami a vylepšuje text. Stále hráva futbal a stolný tenis, trénuje atletiku, rád pripravuje kultúrne akcie, ktoré ľudí zjednotia a potešia a pripomenú im, že život je krásny. Bývalý podpredseda vlády ČSFR a exveľvyslanec Slovenska v Taliansku.

Stránky

Top