Slovenský internet čakajú tvrdé regulačné opatrenia

Každý prevádzkovateľ internetového vysielania na Slovensku sa bude musieť prispôsobiť novým radikálnym pravidlám o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu. Minister kultúry Marek Maďarič preto pripravil novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá má už od decembra nastoliť nové pravidlá pre všetkých prevádzkovateľov internetových stránok s videoobsahom, ktorý je porovnateľný s televíznym vysielaním.

Nie pocta - pomsta!

Motto: Objednávka investora je pre umelca limitujúca.
Zvlášť, keď ide o objednávku politickú...

Od 4. mája 2009 oficiálne – tentoraz pre zmenu pred symbolom slovenskej kultúry, novým SND, tentoraz už nie vinou českých, ale „zásluhou“ slovenských predstaviteľov a tentoraz ako hlavnému mestu Slovenskej republiky – Bratislave opäť dominuje lev. Reinštalatéri tejto repliky - tentoraz tiež svorne s dvornými historikmi a straníckymi politrukmi, ibaže tentoraz slovenskými - tvrdia, že - nie český. Ale bol lev niekedy slovenským symbolom?

Dolár áno ako rezervná mena, no nie ako dlhodobá investícia (exkluzívny komentár)

Otázka novej rezervnej meny je veľmi dôležitá téma na diskusiu, ale skôr v dlhodobom časovom horizonte. Dôležité je si uvedomiť, že najhoršie z toho vychádzajú držitelia USD meny a nie Spojene štáty ako krajina. To sa týka nielen individuálnych investorov, ale aj rýchlo sa rozvíjajúcich krajín (napr. Čína ma najväčšie USD rezervy na svete). Už len z tohto pohľadu si môžeme byť istí, že v krátkodobom horizonte nebudeme vidieť žiadne kroky z ich strany na podporu výrazného znehodnotenia USD, ktoré by poškodili ich pozíciu veriteľa. Samozrejme, slovne vyhlásenia a deklarácie o hľadaní nových možnosti patria k politickému životu a musíme ich tak aj chápať. Je isté, že proces diverzifikácie sa už začal, ale samotná zmena sa nestane zo dňa na deň.

Top