Omladzujúce odkyslenie

Človek sa rodí s telom naprogramovaným na dlhovekosť – približne na 130 rokov. Od spôsobu, ako so svojím telom zaobchádza, závisí, či zostane v zdraví, alebo ochorie a predčasne umrie. Každý hnev, každý stres, neprimeraná strava, každé neprirodzené, čiže životu nepriateľské správanie odpisuje niečo z konta nášho života, až napokon ostane len malý zlomok pôvodného programu. Tu pramenia príčiny chorôb a utrpenia. Je však potešujúce, že toto dodatočné negatívne presmerovanie svojho vývoja môžeme zvrátiť. Ak človek robí čosi v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, zdravý a vitálny, je to dôkaz, že vedel prijať dar života. Nikdy nie je neskoro plne oceniť tento dar a dať mu možnosť, aby sa naplno prejavil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a v prípade každého človeka to vedie k potešiteľnému výsledku: oveľa dlhšie ostane mladý a až do vysokého veku si môže udržať zdravie a vitalitu.

Hádka s Budapešťou o novom jazykovom zákone

Aktuálnym slovensko-maďarským vzťahom sa venuje aj rakúska tlač. Najčastejšie sa tejto problematike venujú redaktori zjavne maďarského pôvodu, žijúci v Rakúsku. Odráža sa to aj na spôsobe ich informovania o problémoch. Aj v priloženom článku sa slovenskej strane podsúva, že prvá spochybnila zmysluplnosť dohodnutého stretnutia premiérov a Maďari sa len pridali. Zaujímavo vyznieva aj úloha cirkví v Maďarsku v tomto spore. Zrejme sa tu hrá na dôveryhodnosť týchto inštitúcií, ktoré vyzývajú maďarskú vládu a Parlament, aby konali. „No, nevyužite to!“. Bolo by na mieste, aby zaintervenovali aj cirkvi na Slovensku v tejto otázke u partnerov v Maďarsku a v medzinárodných cirkevných grémiách! Sú to totiž dlžné svojim cirkevníkom a aj štátu, ktorý ich financuje.

Top