Omladzujúce odkyslenie 2

Život ako taký sa začal v mori a ešte aj dnes tvorí naše telo z viac ako 70 % voda. Hodnota pH morskej vody je od 8 do 8,5. Naše telo si udržuje v krvi hodnotu pH 7,36 až 7,44; výkyvy sú. (Acidobázická škála pH je 14-stupňová; čím nižšie pod hodnotou 7, tým je látka kyslejšia.) Keby hodnoty pH krvi klesli čo len trošku nižšie, museli by sme zomrieť. Za náš život teda môžeme vďačiť tomu, že vnútorné prostredie nášho tela je neutrálne, vlastne veľmi mierne zásadité.

Japonsko - inšpirácia pre Slovensko 21. storočia

Začiatkom 19. storočia bolo Japonsko strnulou a izolovanou krajinou. Spôsobilo to 200-ročné uzavretie krajiny pred svetom. V tomto období si krajina zachovávala črty feudálnej spoločnosti, podobajúcej sa na európsky stredovek. Pôda patrila bohatej oligarchii, ktorá ovládala skupiny oddaných samurajov (privilegovaných bojovníkov). V tejto fáze situácia feudálneho Japonska trochu pripomína obdobie na Slovensku po roku 1989, kedy moc v krajine preberali rôzne politické subjekty. Je známe, že práve počas tohto obdobia sa vďaka divokej privatizácii na Slovensku tiež podarilo vytvoriť skupiny bohatej oligarchie, ktorej slúžili skupiny verných bojovníkov (či už z radov polície, SIS, SBS alebo z podsvetia).

Indiáni v rezervácii a naša cyrilometodská tradícia

Dňa 5. júla 2009 som si so záujmom pozrel veľkolepé oslavy výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Bola to proste krása v Nitre, na Devíne, v Jasenovom a na ďalších miestach Slovenska. Zúčastnili sa ich najvýznamnejšie politické, náboženské, svetské, kultúrne a iné významné osobnosti. Tieto osobnosti vo svojich prejavoch sa predháňali v ospevovaní tohto výročia. Bol to pekný prejav vlastenectva, patriotizmu, spolupatričnosti a hrdosti na Slovensko. Mnohí kritizovali súčasný stav v spoločnosti a nabádali na osvetu a zmenu. V podstate so všetkým by som súhlasil. Ale predsa mi tam niečo chýbalo. To, čo pokladám za rovnako podstatné.

Otevřený dopis rodičům, učitelům a správám škol ohledně sítí Wi-Fi ve školách

Ve světě se dost mluví o nebezpečí mikrovlnného záření z wi-fi. Přeložený článek od next-up se týká škol, ale o ty snad u nás ani tolik nejde, mají už své drátové učebny, málo peněz, a investice do wi-fi nebudou asi prioritou... Dávám článek proto, abychom si znovu uvědomili, co toho záření máme i doma - i mnohá televize je přes wi-fi a puštěná celý den - a v tom nám ty děti rostou... Tak to obložme orgonitem a vypínejme, když to zrovna nepoužíváme...

Top