Csáky udal Bugára - že hovoril po slovensky

Csákyho boj s Bugárom o maďarských voličov začína vyzerať dosť zábavne. A zároveň nechutne. Csáky verejne udal Bugára a jeho ľudí, že - vraj - rozprávali po slovensky. Na maďarskom juhu! A hneď ich vyhlásil za heretikov. A zradcov maďarského národa. Urobil to formou platenej politickej inzercie v denníku Új Szó. Inzerát vyšiel ako rozhovor s predsedom SMK krátko pred kongresom strany Most. Csáky v ňom narozprával (vlastne popísal) nehorázne veci.

Top