Operace Unthinkable

Roku 1945 existoval plán spojenců, zvaný "Nemyslitelná operace", který se zdá skutečně nemyslitelný, totiž začít třetí světovou válku těsně po skončení války druhé. Měl jí být útok na Rudou armádu a kobercové bombardování ruských měst - něco na způsob Drážďan, kde za jednu noc zahynulo přes 100.000 civilistů. Všechny generální štáby světa dělají všechny možné i nemožné plány - musí přece vykazovat nějakou činnost. Ale jak se otvírají archivy, dozvídám se, že plán Unthinkable se dostal do vyššího stádia. Připravoval se bleskový útok, který byl naplánován na 1. července 1945. Kdo chce číst v 23 stranách dokumentu Operation Unthinkable: "Russia: Threat to Western Civilization", British War Cabinet, Joint Planning Staff, Final Reports: 22 May 1945, najde fotokopie zde.

Věky člověka – čas lineární versus cyklický

Měření času je založeno na rotaci Země kolem své osy a na jejím oběhu kolem Slunce. Oba tyto jevy jsou cyklické. K rozdělení dne na 24 hodin používáme sumerskou šedesátkovou soustavu; hodina se dělí na 60 minut, minuta se skládá z 60 vteřin. My, lidé ze Západu, ve velké míře pohlížíme na čas jako na něco lineárního, co v jednom okamžiku začne, pak postupuje dokud (teoreticky) nedosáhne jistého konečného bodu. Když pozorujeme cykly, které se opakují během dlouhých časových období - dny, roky, staletí, atd., vnímáme, že se čas pohybuje pouze kupředu, v přímé linii.

Top