Ako bola financovaná najväčšia stavba na svete?

Čínsky múr je úžasná stavba dlhá 2400 km. Jej šírka je od 4 do 12 metrov a výška dosahuje od 6 až do 15 metrov. Začiatok tejto gigantickej stavby presne určiť nevieme, pretože jednotlivé časti tohto múru boli budované jednotlivými čínskymi štátmi v rôznych časových obdobiach. Zato máme presný záznam z histórie, že Ših Huang-ti z dynastie Čin (vládol v rokoch 221-206 pr. Kr., tyran, pokúsil sa zrušiť konfucianizmus), prvý zjednotiteľ čínskeho impéria, vybudoval pôvodný čínsky múr pospájaním a obnovením jednotlivých už skôr vybudovaných múrov. Počas dynastie Han, ktorá obnovila konfucianizmus (vládla od r. 202 pr. Kr. do 220 po Kr.), bol tento múr predĺžený až do Yu-men v provincii Kansu.

Top