Trójsky kôň

V súčasnosti sme svedkami snáh niektorých občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti získať na národnostne zmiešanom území južného Slovenska politickú a územnú autonómiu. Neprekáža im pritom tá skutočnosť, že na tomto území, popri ich cca 400-tisícovej menšine žije viac ako 1 milión Slovákov a len dva okresy, a to Dunajská Streda a Komárno majú väčšinu obyvateľov maďarskej národnosti.

Top