Rusi nariaďujú zmeny leteckých trás

... kvôli veľkým magnetickým anomáliám, ktoré spôsobujú havárie lietadiel! Kremľom sa šíria zvesti, že pilotom ruských leteckých síl rozposlali varovanie, aby lietadlá "dávali mimoriadny pozor" počas preletov nad istými oblasťami: severný Atlantický oceán (17. rovnobežka), južný Atlantický oceán (3. rovnobežka) a ďalej v oblasti 8. rovnobežky v severnom Indickom oceáne a 19. rovnobežky v južnom Indickom oceáne medzi šírkou 46 Západ, 33 Západ, 46 Východ a 33 Východ, ktoré pokrývajú väčšiu časť africkej tektonickej platne.

NASA sa chystá uskutočniť výbuch na Mesiaci

Americká agentúra NASA sa nerada s verejnosťou delí o svoje zamýšľané plány a nerada sa jej zveruje so svojimi objavmi. Zamlčala pred ňou mnohé skutočnosti, ktoré naposledy zistila sonda ESA na Marse. A teraz sa chystá na Mesiaci odpáliť dvojtonovú bombu. Tvrdia, že toto je veľmi dôležité vzhľadom na budúcu možnú kolonizáciu Mesiaca a možnosť nájdenia vody. Ale v tejto súvislosti treba brať do úvahy niekoľko skutočností:

OD WOODSTOCKU PO VÝCHODNÚ

Ako som tam tak stál, zapadalo slnko: Tatry dostali modrastý nádych a v diaľke pred sebou som mal zložený vejár hôr – pochopil som ako to videl a namaľoval Benka... A práve v tej jednej prchavej a krátkej chvíli to ku mne prišlo: dávno zabudnutá spomienka, alebo azda čosi z minulých životov, ak vôbec o niečom takom možno hovoriť?
Už poznám tento pocit – prekvapí ma nečakane a rovnako rýchlo, ako príde, náhle ustúpi a vo mne zanechá pocit čohosi nedopovedaného...
Dolu v terénnej prepadline, architektonicky využitej pre terasovité sedenie amfiteátra práve účinkuje jeden z ľudových súborov: už druhý deň som jedným z tisícov účastníkov folklórnych slávností... Pozerám zhora na pestré ľudské divadlo a krajinu, ponárajúcu sa celkom nepovšimnute do večerného šera a snažím sa zadržať v pamäti snový, no veľmi intenzívny pocit a dešifrovať správu, ktorá s ním – a v ňom prichádza, no je neskoro: tentokrát, ako predtým nespočetnekrát sa mi n e p o d a r í zachytiť p r í b e h ako zo sna... Celkom iste však viem, že je dôležitou časťou odpovede, ktorú po celý život hľadám: odpovede na otázku KTO VLASTNE SOM...

Prejav poslanca J. Rydla

Slávna snemovňa,
Týmto svojím vystúpením chcem prispieť k rodiacej sa celospoločenskej diskusii o sviatočnom charaktere nedele a sviatkovom práve. Európe je sviatočný charakter nedele zákonom chránený prakticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie i mimo nej, napríklad vo Švajčiarskej konfederácii či v Nórskom kráľovstve, predovšetkým však v tých západoeurópskych krajinách, ktoré neboli vystavené totalitárnym dechristianizačným režimom.

Top