august 31st

Čie bolo Uhorsko

Slovenská historička žijúca v Rakúsku, pani Emília Hrabovec, sa vyslovila, že „Slovensko síce má dnes svoj vlastný štát, ale Slováci ešte nenašli svoju skutočnú štátno-národnú identitu“ (Som človek hľadajúci pravdu, www.slovaci.at). Je čas zamyslieť sa netradične a inak nad našimi dejinami, pokúšať sa o ich výklad „zo slovenského stanoviska“ – iste s vedomím, že všetko mohlo byť aj inak. Pýtať sa a odpovedať na otázku čie bolo vlastne Uhorsko? Možno týmto textom spôsobíme búrku nevôle tých, pre ktorých je už všetko jasné a uzavreté.

Nezaměstnaní nad propastí

1,5 milionu lidí v USA brzy přijde o podporu, mnozí netuší, jak přežijí. Karen Inbodyvé zbývají zhruba tři týdny na nalezení plánu. Tato osmapadesátiletá rozvedená žena původem z Indie žije na podpoře od počátku roku 2008, ale její podpora brzy skončí. Navzdory tomu, že tato bývalá manažerka bytů k pronájmu poslala své resumé do tuctu firem, nenašla nic. „Uklízela bych třeba kobylince“, říká unaveně. „Dokonce ani o takovou práci jsem nezavadila.“ A nyní, jako v případě mnoha ostatních, podpora v nezaměstnanosti pro tuto obyvatelku Elkhartu končí. Neví, z čeho bude živá a čím bude platit svou hypotéku.

O etice

Člověk se během své pestré historie velmi často snažil najít odpověď na otázku jak správně žít, aby byl šťasten a jak žít, aby jeho život byl smysluplný a spravedlivý. Byly to přijaté etické principy obsahující mravní ideály, které mu daly na jeho otázku dokonalou odpověď a pomohly mu formovat morální zákony, podle kterých měl žít. Tak se stala etika naukou o mravních zásadách včleněných do života člověka. Už od starověku se etika považovala za nedílnou součást praktické filozofie. Vysoké morální zásady byly vždy základním kamenem filozofických systémů i pokročilých duchovních nauk. Mezi ty, kteří do důsledku akceptovali etické principy, patřili například: Sokrates, Platón, Aristoteles, Seneca, Ježíš, I. Kant a také T. G. Masaryk. Filozofie vytváří a podporuje nejvyšší úrovně chování, které však nemusí odpovídat představám běžného člověka.

Mediální "Psycho"

Komentář čtenáře:
Dobrý den,
Jednou jsem si koupil Psychowalkman a mám s ním docela podivné zkušenosti..., ale popořádku...
1. Když jsem si jej kupoval, chtěla po mě prodavačka RČ a trvalé bydliště...??? Nechápu proč, ale to mi došlo až později...
2. Pustil jsem si program, který mě uvedl do hladiny "alfa" a pak "theta"...do cela zajímavý přístroj, který měl uklidňující účinek
3.Jednou v noci jsem si pustil jsem si program na spaní a při cca 4Hz jsem se vzbudil strachem,protože mi někdo mluvil "do mozku" a ještě něco víc ..., ale to si nechám pro sebe
4. Tak mě napadlo, jestli tyto přístroje neslouží k modulaci (obrazem-blikáním,zvukem) vědomí... a napadla mě taková docela reálná sci-fi představa, že člověk používající tento přístroj je "programován" třeba i satelitně na nějaké (možná budoucí) úkony... prostě tímto přístrojem jste "zhypnotizováni" na určitou frekvenci a ta se naladí na "centrum" odkud si Vás už modulují jak chtějí...

Stránky

Top