september 30th

„Koukám, co dělat se životem, abych jednou na něj mohl vzpomínat, jako na něco, co stálo za to.“ časť I.

Po absolvovaní jazykového gymnázia na pražských Vinohradoch študoval rok teológiu na dvojjazyčnej Uni v švajčiarskom Fribourgu. Dva roky (92-94) strávil v Kolíně nad Labem v noviciáte Jezuitského rádu. Ďalšie dva roky (94-96) štúdiom filozofie na rádovej vysokej škole v Mníchove. V Institute für Kommunikation und Medien sa pripravoval na dvojkombináciu kňaz-publicista. V roku 1996 na vlastnú žiadosť z rádu vystúpil. Začal pracovať ako súkromný učiteľ nemčiny a súčasne pokračoval v štúdiu religionistiky na pražskej FF UK. Dámy a páni, astrológ Antonín Baudyš jr. (* 1. 12. 1972, 2.50 SEČ/CET v Prahe)

Nebeské symboly Mezopotámie

Pokračujeme v seznamu základních symbolů Staré Mezopotámie. Zaměříme se tentokrát na symboly nebeských těles a bohů.
Rozdělení nebes
Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie[1] str.32
V babylonské astronomii byl východní horizont rozdělen do tří vertikálních pásem, „cest" Enlila, Anua (An) a Ey (Enki), která se používala k určení postavení osmnácti souhvězdí zvěrokruhu uznávaných asi od roku 1000 př.n.1. Později byla tato souhvězdí přiřazována jednotlivě nebo v párech ke dvanácti měsícům a naznačila tak pozdější zvěrokruh.
Bylo známo pět planet: Merkur (zvaný „Skákající"), Venuše, Mars, Jupiter (zvaný „Přívoz") a Saturn (zvaný „Stálý").
Mnoho názvů souhvězdí bylo stejných nebo podobných těm, která přinesl do moderního světa řecký astronom Ptolemaios (asi roku 150 n.l.).
Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie[1] str.102
Podle jedné tradice existovala tři nebe položená nad sebou. Na nejnižším byly hvězdy, střední nebe bylo domovem Igigú a nejvyšší Anua (An).
Podle jiné, astronomické, tradice byl východní horizont rozdělen na tři vertikální pásy.

september 29th

Pros a dostaneš!

Toto je absolútne unikátna kniha. Veľmi podrobne a logicky vám vysvetlí, prečo sa vám doteraz nesplnilo to, po čom túžite, a ako dosiahnuť, aby sa to splnilo. Tajomstvo spočíva v postupnej zmene vašich vibrácií. To sa dosahuje cieleným usmerňovaním myšlienok, pričom sa treba riadiť svojimi pocitmi. Ak vám náhodou doteraz nefungovalo pozitívne myslenie, tu pochopíte hlbšie súvislosti a získate doslova „technický“ návod, ako meniť svoj stav a život krok za krokom – až k zaručenému naplneniu všetkých vašich túžob. Okrem osobito podanej teórie tu nájdete aj 22 originálnych praktických postupov, cvičení a hier, ktoré vám príjemným spôsobom pomôžu vytvoriť si úžasný život.

Krížová cesta slovenského dejepisu

Ťažkú, preťažkú cestu rieši vláda SR, nie však slovenská vláda. Týmto vládnym bremenom je totiž napísanie slovenských dejín, čo v súčasnosti sa javí ako takmer neriešiteľné. Slovensko má síce množstvo historických textových i archeologických dokumentov o starých Slovákoch, ako autochtónneho etnika územia od Tatier po Drávu a Dunaj, a taktiež disponuje kvalitnými historikmi, ktorí nie sú produktmi demagógie marxizmu-leninizmu, ani maďarónskeho a pražského šovinizmu. Avšak absurdnou vládnou požiadavkou je napísanie spoločných dejín Slovákov a Maďarov, ako si to údajne žiada bruselská byrokracia tvrdiac, že jej, aj maďarskej vláde ide o odstránenie konfliktných styčných bodov Slovenska s Maďarskom. V rámci realizácie tohto nezmyselného zámeru maďarská strana ústami extrémistickej strany maďarskej koalície na Slovensku, maďarskej vlády, aj parlamentu, uplatňujú diktát požiadaviek, čo v takomto „slovenskom“ dejepise má byť, čo v ňom nemá a ani nesmie. Horšie než za Brežneva.

Stránky

Top