december 17th

Projekt Alfa část 5. (Autentické příběhy: „Co mi to tu proboha vykládáte?!“ a „Nevím, co se se mnou děje“)

Skupina zabývající se únosy do UFO v Čechách vznikla v projektu Záře kolem roku 1998, a vedl ji Karel Rašín za asistence Simony Šmídové. Český projekt Alfa zkoumá problematiku tzv. syndromů únosů do UFO. Z pohledu nezasvěcené veřejnosti jde o otázky na hranici přijatelné reality. Avšak projekt Alfa registruje a zkoumal na 40 únosových případů v Čechách. Odhaduje se však, že lidí, kteří prožili tuto zkušenost, je u nás mnohem více. Většinou je to dáno tím, že jedinci s touto zkušeností nemají důvěru nebo možnost se s takovým zážitkem svěřit, často z obav před zesměšněním či znemožněním např. na pracovišti či v rodině. Projekt Alfa také spolupracuje s přizvanými odborníky z různých oborů a snaží se s nimi jednotlivé případy konzultovat.

december 16th

Škandál v súvislosti s globálnym otepľovaním - sleduj tok peňazí

ExxonMobil vlani daroval 7 miliónov dolárov rôznym politickým inštitútom, vrátane inštitútu Aspen, Ázijskej spoločnosti a Transparency International. Sumu 125 tisíc dolárov dal aj inštitútu Heritage a National Center for Policy Analysis - dvom konzervatívnym mozgovým trustom, ktoré ponúkli verejnosti opačné názory, než všeobecne uznávané postoje v súvislosti s klimatickou zmenou. Čítajúc zoznam darov (ktoré, mimochodom, predstavujú len 0,00027 % z ich celkového zisku 45 miliárd dolárov), človek by si mohol myslieť, že hádam narazil na škandál doby. Lenže vďaka nedávnemu škandálu v súvislosti s teóriou o globálnom otepľovaní v dôsledku ľudskej činnosti, ho zrejme treba hľadať niekde inde.

List z Budapešti

Pred niekoľkými dňami som dostal list z Budapešti. Jeho obsah je natoľko výstižný, že ho ani nemusím komentovať. Uvádzam ho preto v plnom znení, až na meno autora, ktoré z bezpečnostných dôvodov neuvádzam.
JUDr. Milan Janičina, predseda Panslovanskej únie

„Vážený pán predseda,
na internetovom portáli Vašej organizácie som si prečítal protestné stanoviská PanSÚ voči diskreditačnej kampani pokračujúcej proti Slovenskej republike, respektíve články polemizujúce so snahami určitých maďarských autorov spochybniť dejiny Slovákov. Na základe toho si Vás dovoľujem upozorniť na nový periodický magazín vychádzajúci od mája t. r. v Budapešti, s dvojmesačnou periodicitou, „Nagy Magyarország“ čiže „Veľké Maďarsko“. Jeho vydavateľom je údajne „Priateľský krúžok mladých historikov“.

Stránky

Top