december 29th

Zaujímavé nálezy 2. časť (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XIV.)

V Britskom múzeu je uchovaných mnoho lebiek neandertálcov, z ktorých najzaujímavejšia je jedna z lebiek zo slávneho náleziska v Broken Hill. To, čo ju robí zaujímavou, je presný kruhový otvor prenikajúci spánkovou kosťou do lebky. Okolo otvoru nie sú pukliny, ktoré by nevyhnutne vznikli napr. pri prerazení lebky hrotom krompáča pri vykopávkach, alebo dokonca za života neandertálca akoukoľvek vtedajšou zbraňou (pästné kliny, kyje a pravdepodobne i kostené dýky). Charakter zranenia však nezodpovedá takémuto mechanizmu. Pozoruhodné je, že protiľahlá spánková kosť lebky chýba, ako keby bola vyrazená. Tak by tomu bolo pri zásahu napr. modernou loveckou guľovnicou: hladký vstrel a po sploštení projektilu mohutný otvor výstupu strely.

Zablokované Vianoce

Zostúpil vari Kristus preto, aby sme sa cítili slušnými ľuďmi? Aby sme sa napchávali vianočnými koláčmi? Aby sme preliali hrdlom potoky šumivého vína? Aby sme sa dojímali pri fujarách pastierov? Aby sme zakúšali radosť, že sme pokazili prostotu jeho príchodu medzi nás?
"Položila ho do jaslí, pretože v útulku nebolo pre nich miesta." (Lk 2,7)
Nebolo preňho miesta. Musí sa narodiť za mestom. Tak, ako za mestom aj zomrie. Akosi oprávnene sa pohoršujeme nad tými, ktorí mu zatvorili dvere pred nosom. Ale môže to byť rozhorčenie falošné. Môže to byť len pohodlné alibi. My robíme v skutočnosti ešte horšie. Naučili sme sa slušným spôsobom a prieči sa nám nechať ho za dverami. Sme predsa dobre vychovaní ľudia. A nie ako tí neokrôchanci...

december 28th

Křesťané slaví narození Krista, ten ale v zimě na svět nepřišel

iDNES | Většina křesťanských věřících si 25. prosince připomíná narození Ježíše Krista. Podle názorů teologů i výpočtů astronomů se však Ježíš narodil v jiném ročním období, nejspíše na podzim. Poslední týden v roce se časem oslav stal až ve čtvrtém století a zastínil tak pohanské svátky slunovratu. Po tři staletí křesťané Ježíšovo narození nijak neslavili. Připomínali si hlavně jeho smrt a zmrtvýchvstání. Až na počátku čtvrtého století se 25. prosinec ustálil jako den narození Spasitele. Tím se křesťanské svátky překryly se slavnostmi slunovratu, které v tuto dobu pravidelně slavili pohané.

Reklama a psychológia

Reklama ako taká je veľmi starý pojem, ktorý je spätý s rozvojom služieb a obchodu, ekonomiky a konkurenčným bojom medzi dodávateľmi tovaru, alebo služieb. Ponúkať tovar sa dá rôznymi spôsobmi a mnoho z nich je známych už zo staroveku, alebo stredoveku. Dochované antické texty podávajú svedectvo o rôznych nápisoch pozdĺž obchodných ciest, na stenách domov oznamujúcich, kde sa predáva chlieb, víno, soľ či ryby. Slovo reklama sa prvýkrát vyskytlo v anglicko-francúzskom slovníku v sedemnástom storočí a pochádza pravdepodobne z latinského slova reklamare (opakovane kričať), čo zodpovedalo dobovej obchodnej komunikácii.

Stránky

Top