január 3rd

ádi-buddha

(sans.) pra-buddha, neboli prvotní projev životní moudrosti a zkušenosti, což jest v kosmickém pojetí „světlo“, zprostředkující vztahy mezi bytím a absolutnem. Vzhledem k tomu je v nižším smyslu á. stav značící resorbující se nebo již resorbované emanace, které kdysi vznikly duševními vztahy člověka ke světu a později se obrátily k prabožským kvalitám kosmu. Ve vyšším smyslu je á. individualizovaná nebo personifikovaná kosmická moudrost; ta ze sebe vyzařuje jiné aspekty božskosti a moudrosti – pět druhů nejvyššího poznání – které se nazývají dhjánibuddhové.

január 2nd

Okolnosti smrti masového vraha

Do dnešních dob jsou poslední dny a okolnosti smrti jednoho z největších masových vrahů v moderních dějinách lidstva, Adolfa Hitlera, obestřeny tajemstvím. Na toto téma existuje velké množství dokumentárních i hraných filmových snímků. V posledních letech vzbudil velký rozruch například film „Downfall“ (Der Untergagng, 2004). Široká veřejnost je stále dokola přesvědčována o oficiální verzi smrti tohoto německého diktátora. Ovšem to co už zdaleka není tak známé je skutečnost, že tento oficiální příběh je ve skutečností pečlivě naplánovanou politickou beletrií, která se distancuje od mnoha velmi znepokojivých indicií. Ukazuje se, že Britové i Američané neměli nikdy pořádně zájem oficiálně zpětně na vědecké, nikoliv politické rovině otevřít osud posledních Hitlerových dní. Zůstáváme tak stále u nálezu spálených Hitlerových ostatků uvnitř kráteru po vybuchlé bombě. Na druhé straně se můžeme setkat se skutečně podivuhodnými informacemi, které pochází z ruských státních archívů.

január 1st

Na stope osudu v knižniciach palmových listov

Zázraky sú v dnešnom svete veľmi vzácne. Na počiatku tretieho tisícročia kresťanského letopočtu triumfujú bilancie, takzvané „nesporné skutočnosti“ a ničím neobmedzovaný osobný prospech. Rozsiahle znalosti, múdrosť a poznanie základných existenčných súvislostí majú v našom svete právo na existenciu iba vtedy, pokiaľ sa zodpovedajúcim spôsobom vyplácajú, teda povedané inými slovami, ak pokiaľ možno čo najskôr prinesú patričný zisk. „Shareholder value“ (hodnota vlastného kapitálu, pozn. prekl.) a „flexibilita“ sú kúzelné zaklínadlá tohoto „nového globálneho myslenia“, ktoré uznáva peniaze a hmotný majetok ako jediné merítka „úspechu“, ktorými je porovnávaný každý jednotlivec.

Stránky

Top