december 18th

Zakázaná archeológia 2. časť

Svet okolo nás sa prudko mení a učebnicové poznatky, platné ešte pred pár rokmi, dnes vyvracia nové poznanie, a to v mnohých oblastiach. Vari najvýraznejšie sa to prejavuje v oblasti fyziky, medicíny, ale aj v pohľade na našu dávnu minulosť a existenciu rozumných bytostí na našej planéte. Mnohí čitatelia nám píšu, kde možno získať ďalšie informácie o knihe Zakázaná archeológia autorov Michaela Crema a Richarda Thompsona. Nečudujem sa im, pretože táto kniha protirečí doterajším archeologickým dogmám, podľa ktorých súčasný človek, homo sapiens sapiens, obýva Zem sotva stotisíc rokov. Na toto tvrdenie akademickí vedci hľadia s určitým podozrením. Právom? Pozrime sa na tvrdenia spomínaných autorov. Cremo a Thompson tvrdia, že na Zemi už pred miliónmi rokov existovala vysokovyvinutá civilizácia.

december 17th

"Gorův efekt" - kde je Al Gore, tam sněží

Jako na objednávku při příjezdu bývalého vicepresidenta Al Gora do Kodaně, místa konání summitu OSN o klimatu, se očekává silné sněžení a velmí nízké teploty. Na toto někteří s pobavením poukazují jako na "Gorův efekt". (Viz článek ze 7. 12. 09 http://www.examiner.com/x-25061-Climate-Change-Examiner~y2009m12d7-The-G...) V minulých letech pojem "Gorův efekt" znamenal počasí neobvyklé pro dané roční období, které, jak se zdá, provází tohoto laureáta Nobelovy ceny, anebo vždy, když se koná významné jednání o globálním oteplování. Od roku 2004 se tyto náhody opakují s nápadnou frekvencí. Gore přijel do Kodaně včera a způsobil rozruch svým prvním veřejným vystoupením, v němž prohlásil, že veškerý led v Severním ledovém moři do pěti let zmizí. (http://www.examiner.com/x-25061-Climate-Change-Examiner~y2009m12d14-Al-G... ze 14. 12. 09)

VEDECKÁ MÁNIA O KONCI SVETA

Správa o konci sveta si veľmi rýchlo získala pozornosť. Jej nová podoba, odetá v prijateľnom klišé sa teší podpore mnohých uznávaných vedeckých kruhov. Na rozdiel od ostatných správ o konci sveta, táto sa považuje za vedecky podloženú. Vedeckí zástancovia teórie súdneho dňa za skrývajú za maskou jasných dôkazov predpovedaných pohrôm. Priviedli dôverčivú verejnosť k absolútnej viere a prijatiu týchto fantázií. Ak by bola podobná správa súčasťou duchovného učenia, jeho prívrženci by mali pravdepodobne dôvod obrátiť sa k Bohu v prípravách na očakávané posledné dni.

Stránky

Top