Ľudia, žijúci na vrchných poschodiach, starnú "o niečo" skôr

KP.RU | Ešte začiatkom minulého storočia Albert Einstein vrámci svojej teórie relativity urobil predpoklad, že gravitácia vplýva na chod času – buď ho urýchľuje alebo spomaľuje. Takže: hodiny, umiestnené na Zemi, nemôžu ísť rovnako ako tie, ktoré sa vznášajú nad ňou, nakoľko gravitačné sily vzhľadom na vzdialenosť od povrchu našej planéty slabnú. Nikto sa s veľkým fyzikom nehádal o pôvode času. Áno, súhlasili kolegovia, čím vyššie nad Zemou – tým rýchlejšie plynie čas. Ale v tieto dni sa podarilo experimentálne a veľmi presne určiť, o akú odchýlku ide.

Top