Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE - 2. SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ

Různé psychické jevy, překračující hranice každodenní zkušenosti i obecně známých přírodních zákonů, poutaly už od starověku zájem a podněcovaly pozornost mnoha lidí. Moderní věda rozeznává v pravém slova smyslu jen dva psychické jevy: mimosmyslové vnímání (ESP − z anglického Extra-Sensory Perception) a psychokinezi (PK). Parapsychologie − věda zabývající se výzkumem zmíněných jevů – dospěla k zjištění, že za určitých okolností, obvykle spojených s mimořádnými stavy mysli a vědomí, člověk může zachytit informaci o okolním světě i mimo rámec svých pěti fyzických smyslů (= ESP). K opačnému projevu těchto jevů dochází tehdy, kdy za určitých výjimečných okolností člověk naopak může přímo − jakoby “silou myšlen-ky” − ovlivnit děje v okolním světě (PK).

Churchill nařídil utajit setkání s UFO

LONDÝN | Posádka letounu britského Královského letectva (RAF) zaznamenala nezvyklý jev při návratu z bombardovací mise. | Británie uvolnila několik stovek dříve tajných složek s dokumenty o takzvaných neidentifikovaných létajících objektech, známých pod zkratkou UFO. V odtajněných materiálech se podle britských médií lze například dočíst, že bývalý britský premiér Winston Churchill nařídil utajit na nejméně 50 let informace o setkání posádky bombardéru s údajným UFO za druhé světové války.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XX.: Fibromyalgie - Neurodermitis - Spála - Ostruha na patě

Levačka, Symptomy:
Bodavé bolesti v pažích a nohách, ale ne jako při revmatu kloubů, nýbrž takové, jaké jsou známy jako bolesti údů při chřipce. Zvyšující se slabost kvůli bolestivým stavům, na začátku křeče, částečně náběhy na ochrnutí, omezení citlivosti.
Diagnózy školské medicíny jako roztroušená skleróza, plotýnky a syndrom karpálního tunelu se s postupem nemoci staly neudržitelnými nebo mohly být díky odpovídajícím vyšetřením vyloučeny.

Top