GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XXI.: TBC - Rakovina - Astma

Milí přátelé Germánské nové medicíny!
Obvykle píšu „poznámku“ na konci osobního příběhu. Dnes bych ale chtěl napsat něco už na začátku – připomeňme si několik fakt:

● Neexistují žádné „zlé“ viry, přinejmenším pro to chybí důkazy institucí „Paula Ehrlicha“ a „Pasteura“ – posledně jmenovaný byl jejich „vynálezcem“. Jelikož je neobjevil, nýbrž jejich existenci jen předpokládal a teprve před několika lety byl svým posledním potomkem odhalen jako podvodník na základě svých vlastních poznámek (já bych se styděl).

Když se tak rozhlížím… (6.)

Často si kladu otázku proč lidstvo nemůže (či mu není dovoleno?) směřovat k tolik vytouženému cíli jaký představuje idea "ráje na Zemi" či k odvěkým lidským ideálům rovnosti, svornosti a bratrství? Jak se ukazuje nadále trvá snaha Iluminátů podřídit si lidstvo Země a učinit z ní svoji základnu. Již pro tento cíl vynaložili mnoho úsilí s dost ubohými výsledky. Nyní, když je jim podařilo ovládnout NASA, přicházejí s novým propagandistickým projektem Blue Beam (Modrý paprsek). Oč v podstatě jde? Cílem tohoto projektu z dílny NASA, je ovládnutí vědomí a vůle lidí, jednak cestou manipulace pomocí vyspělé technologie animovaných holografických přenosů, jednak komputerizací pomocí elektronických čipů, vsazovaných do blízkosti mozkových center, kde je vytvářeno rozhraní mezi různými druhy signálů (zvukové či elektromagnetické vlny atd.) a mozkovými centry. K tomuto účelu slouží tajně obnovený projekt Montauk.

Top