Hvězdné spiknutí Andreasa von Rétyi

Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky - technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit!

Rozhovor s kontaktérem

Sixto Paz je jedním z nejznámějších kontaktérů na světě a žádaným hostem na světových mezinárodních kongresech o UFO. Podobně byl zván k rozhovoru do nejprestižnějších TV programů, ale jak se mu podařilo zbudovat kontakt? Sixto Paz Wellsovi je 54 let, je to občan Peru, narozen 12. 12. 1955 v Limě. Studoval základní a střední školu a dále pak historii na Pontificia Universidad Catolica. Je ženatý, má dvě dcery, Yearin a Tanis, které studovaly na univerzitě. Sixto Paz napsal několik knih o svých zážitcích a mimozemských poselstvích.

Top