Prof. Milan Rýzl: VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE - 1. Ú v o d

Již od starověku jsou stále a stále v různých obměnách tradovány zprávy o tom, že někteří zvlášť nadaní jedinci byli schopni nekonvenční interakce s okolním světem: uměli získávat informace o vzdálených dějích mimo rámec normálních smyslů, nebo dokázali přímo působit na své okolí jakoby „pouhou silou myšlenek“. Mezi lidem jsou tak šířeny − často zveličené a tajemným nimbem opředené − pověsti o různých neobvyklých schopnostech a úkazech.

Architekti vesmíru XV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LVIII.)

V 70. letech 19. století pracovník britského muzea George Smith prostudoval tabulky s klínovým písmem z Ninive, které se stalo sídelním městem Asýrie za vlády Sinacheriba (704-681 př.n.l.). Město bylo zničeno v roce 612 př.n.l. babylónskými a médskými vojsky. Na tabulkách s klínovým písmem byl popsán epos sumerského hrdiny Gilgameše. Na některých tabulkách Smith nalezl fragmenty vyprávění o potopě světa, které se z velké části shodovaly s biblickou verzí. George Smith se osobně vypravil do Ninive, aby nalezl zbývající tabulky. Přivezl do Anglie 384 fragmentů hliněných tabulek, mezi nimiž byly chybějící části vyprávění o potopě světa.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA XIX.: Opotřebovaná kolena

Ahoj Helmute,
díky osobním zprávám se nejlépe seznámíme s Germánskou novou medicínou. Proto bych chtěl též s něčím přispět.
Odehrálo se to kolem roku 1996. Nemohl jsem skoro chodit kvůli silným bolestem v obou kolenou, občas jsem se musel dokonce posadit, když bolesti byly moc silné. A to mi tenkrát bylo 26 let. V době před tím jsem 6 dní v týdnu sportoval, hrál tenis a chodil na aerobic.

Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.)

Civilizace se na Zemi začínají objevovat přibližně před 500 miliony let. Země (Thígijak, Shan, Bhumi, Terra), patří do skupiny planet "star seed", což se dá přeložit jako "planety oseté semenem hvězdného života". Původní pozemské formy života se zde nevyvinuly, protože Země byla zvolena jako biologická a genetická laboratoř zkoumající v období milionů let mimozemské životní formy a kombinace jejich genotypů mezi sebou, ale i nové životní formy vytvoření genetickými manipulacemi. Stvořitel, který jako Nejvyšší Architekt stál u kolébky projektu vyšlechtění univerzálního archetypu (pravzoru) člověka Adamah Kadmon pro osídlení Vesmíru, jehož uskutečněním pověřil dvě prastaré galaktické sirianské rasy Annedotů a lyranské rasy Elohim. První projekt stvoření člověka tvořila dvě odlišná řešení , která měla nalézt nejvhodnější technologii genetická alterace jež by vedla k vyšlechtění nového lidstva (lidstva čtvrté kalpy).

Stránky

Top