Signál z Gliese 581

KP.RU | „Planéta objavená v súhvezdí Váh, na ktorej je možno život“ – tak sa volal materiál zverejnený 1. októbra 2010. Pripomeňme, že astronómovia z University of California oznámili, že objavili novú planétu pri hviezde Gliese 581, ktorá sa nachádza v súhvezdí Váh približne 20 svetelných rokov od Zeme. Senzácia je v tom, že planéta pomenovaná Gliese 581 g sa nachádza priamo v strede tzv. obývateľnej zóny – ako naša Zem. V roku 2007 astronómovia našli u Gliese planéty „c“ a „d“, ktoré sú umiestnené na okraji obývateľnej zóny – ako naša Venuša a Mars. Ale ani tu úplne nevylúčili možnosť, že na nich môže existovať život v tej či onej podobe – nakoľko sa na planétach môže nachádzať voda v tekutom stave. No na novo-objavenej planéte „g“ sú podmienky najlepšie zo všetkých. A ak nejakí inteligentní bratia niekde existujú, potom na tejto planéte „g“ majú najlepšie miesto.

Vysoké napětí blokuje mozek

Zvířata i lidé mají v sobě zabudovaný nějaký vnitřní kompas a nějakým způsobem dokážou vnímat zemský magnetismus. Vysoké napětí tento jev potlačuje. Pasoucí se dobytek i spící jeleni mají těla vždy natočena podél severojižní osy k magnetickému poli Země. Potvrdili to evropští vědci pomocí satelitních snímků serveru Google Earth. Hlavy pasoucích se, nebo spících zvířat směřují vždy k severu. Této vlastnosti si nevšimli po dlouhá tisíciletí lovci ani pastevci. Ti se domnívali, že zvířata jsou vždy natočena podle převládajících větrů nebo slunečních paprsků.

Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.)

Již zmíněný třetí program Kundalíni se bezprostředně vztahuje k lidství páté kalpy jako společenství duchovních entit. Tento program obsahuje prvky, které staví naší sluneční soustavu Sol do významného strategického postavení a tak se pro řadu galaktických civilizací stává soustava Sol zajímá, protože v ní mohou pozorovat, jak se na Zemi se utváří a krystaluje nový typ civilizace o níž se hovoří jako o „civilizaci pátého věku lidstva“ (civilizaci páté kalpy). Tato civilizace je první ze všech civilizací Vesmíru, kterou Stvořitel obdařil vzácným darem tvořivého emočního potenciálu, jež je neoddělitelnou součástí jeho Božské podstaty. Každý člověk, který je součástí lidstva páté kalpy a nese tedy v sobě i část božské podstaty (duši), nese v sobě obrovský tvůrčí potenciál a je jen na jeho vůli kdy, jak a s jakým záměrem jej využije. To je uskutečnění Stvořitelova slibu:

Top