október 30th

Česko Slovensko má talent?

Úplně normálně rapujete, ale jste navíc slepí? Zpíváte obyčejnou emotivní písničku, ale jste malá sedmiletá holčička? Nebo jste si snad připravili tuctovou scénku, ale jste z dětského domova? Pak možná právě vy budete česko-slovenským talentem.

Nedávne barbarské pokusy v medicíne

„Vedecké pokusy bližšie popísané vo vyššie uvedených odkazoch sú nepochopiteľne ohromujúco šokujúce. Privádzajú Vás k otázke: "Ako mohol niekto čo len pomyslieť na vykonanie niečoho, ako sú tieto pokusy?" Nuž, táto otázka možno nikdy nebude zodpovedaná, keďže takéto ľudské pokusy sa vykonávali nielen v 20. storočí, ale pokračujú doteraz. Práve teraz sa takmer každý, kto číta tieto riadky, zúčastňuje množstva neetických pokusov, o ktorých mu/jej nikto nepovedal, vrátane látok a technológií, ktoré môžu vážne poškodiť jeho/jej zdravie.“

október 29th

Hvězdné spiknutí Andreasa von Rétyi

Po všem, o čem jsme doposud mluvili, asi stěží někdo zapochybuje o tom, že v Egyptě neprobíhá všechno úplně standardně. Naše pátrání po souvislostech a pravých důvodech nás vždy přivádělo k neobvyklým fenoménům a velmi často k časoprostorovým jevům.
Ojedinělý je příklad hieroglyfů i v jinak nikoli právě obvyklém chrámu v Abydu. Tanky, vrtulníky a ponorky - technologie dvacátého století ve staroegyptském monumentu! Jak si to lze alespoň do určité míry vysvětlit? Jak známo, vysvětlení egyptologů zní takto: „Dvě různé vrstvy hieroglyfů se propojily a čistě náhodně vytvořily moderním dojmem působící struktury." S takovým vysvětlením se můžeme jen stěží smířit. Jak jsme zjistili, neuspěla ani jiná „normální" vysvětlení. To, co zůstává, je natolik fantastické, že se tomu „zdravý lidský rozum" brání uvěřit!

Rozhovor s kontaktérem

Sixto Paz je jedním z nejznámějších kontaktérů na světě a žádaným hostem na světových mezinárodních kongresech o UFO. Podobně byl zván k rozhovoru do nejprestižnějších TV programů, ale jak se mu podařilo zbudovat kontakt? Sixto Paz Wellsovi je 54 let, je to občan Peru, narozen 12. 12. 1955 v Limě. Studoval základní a střední školu a dále pak historii na Pontificia Universidad Catolica. Je ženatý, má dvě dcery, Yearin a Tanis, které studovaly na univerzitě. Sixto Paz napsal několik knih o svých zážitcích a mimozemských poselstvích.

Stránky

Top