Architekti vesmíru XXI. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXIV.)

Jeden z nejstudovanějších kráterů na světě (nazývaný Barringerův kráter) leží na jihu USA, v Arizoně. Je široký 1 200 m a hluboký 175 m (pískovec, vápenec). Původ kráteru je zcela nejasný, stáří také. Je odhadováno v rozmezí 800 až 200 000 let! Je velmi zajímavé, že sám Leaky (evolucionista) chtěl pod váhou faktů nejprve změnit svoji víru na evoluci člověka. Nakonec, pod tlakem evoluční komunity, zachoval víru – a změnil fakta.

November 89. Neprišla sloboda ale čarovný opasok

Ako sa mohlo stať, že úprimná snaha ľudí po lepšom svete dospela po dvadsiatich rokoch do súčasnej perverznej podoby? Slovensko za ten čas prešlo zaujímavou cestou s troma míľnikmi, pričom všetky tri možno chápať ako revolúcie, pretože zmenili spoločnosť od základu. Zopár združení žijúcich zväčša z peňazí daňových poplatníkov Spojených štátov amerických, niekoľko zlodejov a notorických klamárov v politických tričkách rôznych strán a médiá s vekovým priemerom redaktorov chabých dvadsať rokov. Táto neveľká skupina ľudí približne o mesiac vyhlási samu seba za Slovensko – nebude to ani prvý ani posledný raz, a spustí oslavy nežnej revolúcie.

Top