február 28th

China Blue

Dokument sleduje životné a pracovné podmienky v jednej z mnohých tovární na rifle v Číne. Sústreďuje sa pri tom na osud 16 ročnej Jasmíny, ktorá prichádza z vidieka do mesta hľadať prácu. Avšak totalita, trestajúca angažovanie sa v odboroch a štrajkoch pobytom v pracovných táboroch, v krajine známej ako najväčší zdroj lacnej pracovnej sily, pripraví Jasmíne veľmi nemilé prekvapenie. Film, nakrútený bez povolenia čínskych úradov, ponúka alarmujúcu správu o ekonomických tlakoch západných spoločností a ich dôsledkoch na ľuďoch, zatiaľ čo skutočné zisky ktoré pracovníci vytvárajú, zostávajú v rukách obchodníkov krajín “prvého sveta”. Dokument načrtáva skutočnú cenu výrobkov so známkou “made in china” a núti diváka zamyslieť sa nad svojou rolou v tomto nekalom biznise.

Necronomicon IV.

A právě v časech, kdy se Anu (Uran) může konečně stát pánem přilehlého vesmíru, vynořila se z temnot nebytí bezrozměrného vesmíru neznámá entita Prastarých. Využívající gigantických elektromagnetických sil k prostupu z propasti času. Entita o níž hovoří Soupis mrtvých jmen (Nekronomicon) z dílny chaldejských čarodějů. Mohlo se tak stát na počátku věků. Při formování naší Sluneční soustavy...

Benešove dekréty dokážu rozbiť EÚ - Nemecko, Rakúsko a Česko pokračujú v spore

Tento rok si pripomenieme 65 výročie víťazstva nad fašizmom. Súčasne s týmto dátumom sa v Európe bude pripomínať aj 65 rokov odo dňa, keď boli podpísané Benešove dekréty – séria zákonov, na základe ktorých bolo z Československa vysídlených vyše tri milióny Nemcov. Časy minulé dali o sebe opäť vedieť predošlý rok, keď český prezident Václav Klaus odmietol pre dekréty podpísať jeden z hlavných dokumentov Európskej únie - Lisabonskú zmluvu. Nie je vylúčené, že práve Benešove dekréty spôsobia v navonok pevnej EÚ otrasy.

Scott Stevens: Pravda o modifikacích počasí

"Veškerá pravda prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. Ve druhém je prudce napadána a ve třetím přijata jako naprosto samozřejmá věc."
Arthur Schopenhauer, německý filosof, 1788 – 1868

Můj záměr s blogem weatherwars je provést čtenáře velmi rychle skrze první dvě stádia a rozumně ho uvést do třetího stádia pravdy. A toto stádium zní, že po desetiletí probíhala a probíhá ovlivňování, jestli ne přímo řízení, globálního klimatu a počasí. Zajímavá poznámka stranou. ... Je globální oteplování skutečné nebo vyrobené člověkem? Jsou všechny ty planetární katastrofy výsledkem globálního oteplování nebo jsou také uměle zosnované? Včetně zemětřesení, jak zakrátko uvidíme...

Stránky

Top