Posolstvo z večnosti I.

Nasledujúce posolstvo je vhodné pre všetky duše, nech sú kdekoľvek. Je platné v každej dobe, od čias jaskynných ľudí až po súčasnosť. Nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho úloha nesúvisí so svetskou úspešnosťou, orientuje sa na duchovno. Od počiatku času dodržuje tento spôsob života môj ľud vo vnútri Austrálie. Títo ľudia nikdy neboli pastiermi, sedliakmi alebo obchodníkmi. Vždy boli zberačmi, hudobníkmi, výtvarníkmi a básnikmi. Žili v úplnom súlade a jednote so Zemou, so všetkými živými tvormi a tiež so sebou.

IV. Ukrivdená matka

Milý Damián,
už dlhšiu dobu sledujeme so záujmom Vašu stránku Kampaň za pravdu v medicíne na www.badatel.sk, za čo sme Vám nesmierne vďační, pretože veľmi pomáhate ľuďom a otvárate oči nám oklamaným pacientom a pacientom vydierateľných strachom, vyvolávaným cieleným scenárom v pracovnej náplni onkológov. Hoci nie je ľahké odolať radám „špičkových odborníkov“, ako sa nechajú onkológovia radi oslovovať, o to väčšia vďaka patrí statočným lekárom a ľuďom, ktorí sa odhodlali za cenu vlastnej kože odhaliť závoj klamstva, ktorý sa tiahne v konvenčnej medicíne.

Kapitola z knihy: Alexander Dubček. Pražské jaro. Sametová revoluce

Jak se volil prezident sametové revoluce? | 17. listopadu 1989 bylo pochmurné zimomřivé počasí. Podzim pomalu končil a zima se teprve chystala převzít vládu nad přírodou. V ranních hodinách toho dne nasedl A. Dubček v Bratislavě do vlaku směřujícího do Prahy, kde se měl setkat s členem vedení KS Itálie, poslancem Evropského parlamentu Luigim Collajanim. Ten ho v Praze očekával spolu s V. Slavíkem a jeho manželkou, aby mu sdělil potěšující zprávu, že Evropský parlament - skupina pro sjednocenou levici - navrhla udělit A. Dubčekovi cenu Andreje Sacharova za mimořádné angažování na obranu lidských práv. Po tomto setkání chtěli navštívit rodinu O. Jaroše, blízké přátele A. Dubčeka. Podle údajů Miloše Hájka, tehdejšího předsedy Klubu Obroda, z tohoto setkání mělo vzejít mj. i společné prohlášení A. Dubčeka, L. Collajaniho za socialistickou frakci Evropského parlamentu a M. Hájka za Klub Obroda, k současné situaci.

Stránky

Top