VII. „Prečo umrelo naše dieťa“ alebo Liečba detskej leukémie v 21. storočí

„Liečba akútnej lymfoblastickej leukémie u detí patrí k najväčším úspechom a pokrokom v liečbe onkologických ochorení v poslednom období... Súčasnou úspešnou terapiou dokážeme trvale vyliečiť viac ako 80% detí...“ toľko citát z odbornej medicínskej literatúry. Čo znamená tá úspešná terapia v praxi? (z vlastných skúseností s našim dieťaťom). Česť jeho pamiatke! Veríme, že „odchod“ tohto dieťaťa poukáže na krutú pravdu o detskej onkológii.

Komu staviame sochy?

Milí priatelia, Slováci,
opäť aktuálne, posielam Vám stav úradníkov na najvyšších úradoch "demokratického Masarykovho Československa", ktoré bolo de facto českým štátom a v podstate len s krycím názvom Československo. Údaje sú tak, ako to priniesol denník SLOVÁK 9. augusta 1936. Teda, dá sa konštatovať, že skoro po 18 rokoch budovania tzv. "spoločného" štátu, Slováci prakticky vo vedúcich funkciách Československého štátu neznamenali nič!

Stránky

Top