UFO VYŘAZUJE Z PROVOZU AMERICKÉ NUKLEÁRNÍ STŘELY

Kapitán Robert Salas (pilot amerických Air Force v penzi) a badatel i přednášející Robert Hastings se již brzy ocitnou na pódiu Národního tiskového klubu ve Washingtonu DC, aby řekli světu, že se zdá, že UFO má sklon manipulovat s americkými nukleárními zbraněmi. Je zřejmé, že některé posádky UFO jsou zvědavé na americké nukleární instalace. Badatel UFO a přednášející Robert Hastings ve své knize „UFOs and Nukes: Extraordinary Encounters over Nuclear Weapons“ se domnívá, že vojenskými zaměstnanci byly na radaru spatřovány a sledovány stroje neznámého původu, které monitorovaly a někdy manipulovaly s nukleárním arzenálem. Robert Salas se osobně takové události účastnil již v roce 1967 jako odpalovací velitel.

I. Astromedicína versus vedecká medicína 3. časť

Motto: "Školská medicína je inštitúcia ako cirkev - nestrpí odchýlky. Tvrdošijne a pevne lipne na svojich dogmách. Preto každý idealisticky založený lekár, ktorý už svojich pacientov nechce otravovať jedmi a robiť ich dlhodobo chorými a závislými na liekoch, je veľmi rýchlo odstavený...!"
Dr. Ryke Geerd Hamer

Ľady sa konečne pohli - dnes už začína aj medicínska obec materialistického západného sveta pripúšťať fakt, s ktorým už tisícročia pracujú vyspelé orientálne ale i prírodné kultúry, že väčšina ochorení má svoj pôvod v postojoch ľudskej psychiky a v emóciách. Aj moderná psychológia už dáva do súvislostí typy osobností a spôsoby prejavov ich temperamentu.

VIII. Rakovina včera a dnes (titulky SK)

Bádateľ.sk | Pre "Kampaň za pravdu v medicíne", pre Teba, pre Mňa a pre všetkých, ktorí sú stále presvedčení, že rakovina je smrteľná choroba. Zomiera sa na jej nesprávny spôsob liečby. Rakovina je liečiteľná a aj vždy bola - stačí zaujať ten správny postoj a použiť správne metódy...

MMF vyniesol „rozsudok“ nad krajinami „Sedmičky“

Medzinárodný valutový fond určil neradostnú diagnózu finančnému stavu najbohatších krajín sveta. Zástupca výkonného riaditeľa MMF oznámil, že súčasná kríza „spôsobila obrovské škody“ na finančnom stave rozvinutých krajín, vrhla ich ekonomiku o 60 rokov späť. Vzťah medzi národným dlhom a HDP „sedmičky“ rozvinutých priemyselných krajín v tomto roku dosiahne 100%. Taká situácia nebola od roku 1950. Podľa hodnotenia vedúceho pracovníka MMF, kríza vrátila „sedmičku“ rozvinutých priemyselných krajín do stavu, v akej sa nenachádzali od veľkej vlasteneckej vojny.

Stránky

Top