ČLEN EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘEDSTAVUJE DEKLARACI K UKONČENÍ UTAJOVÁNÍ UFO/ET

18. června 2010, sedmnáct členů parlamentu EU vedených italským členem Mariem Borghezim údajně podepsalo a projednávalo „Deklaraci o odtajnění dokumentů UFO“ a apelují na členské státy, aby odhalily dokumentaci týkající se UFO a ukončily jeho utajování. Deklarace EU uvádí, že evropský parlament „uznává, že v roce 1978 na 33tém valném shromáždění OSN se formálně právoplatně připustily otázky UFO.“

Proroctvo PETROLEUM PETROLEUM

Gustav Meyrink je jeden z nejvýznamějších představitelů pražské německé literatury. Pro mě osobně je to vůbec ten nejvýznamější. Téměř ve všech jeho dílech najdeme nějaké skryté vzkazy. Všechny zásadní důležité informace sděluje Meyrink pouze jen tak "mimochodem". Zajímavé je, že povídka Petroleum Petroleum, kterou napsal v roce 1903, nikdy v češtině nevyšla. Z mě nepochopitelných důvodů nebyla ani nikdy zahrnuta v žádném souboru jeho povídek, kterých u nás vyšlo poměrně dost. Jsou to například: Černá Koule, Netopýři, Mistr Leonhard, Hašiš a jasnozřivost nebo Dům Alchymistův. Dílo Gustava Meyrinka má mimořádný filosofický a duchovní rozměr, který přesahuje rámec času. K překladu jsem se samozřejmě rozhodl také z důvodu, že ačkoliv se na internetu ve světě o jeho povídce začalo psát již několik málo dnů po vypuknuvší katastrofě v Mexickém zálivu, u nás o této jeho povídce dosud VŠECHNA česká média mlčí! Nejsem žádný překladatel a k tomu překladu jsem se uchýlil pouze z výše uvedených důvodů, neboť se nikdo řemesla znalý k tomu dosud neměl.
Jan Srp

Stránky

Top