Minuloročný piktogram v Kozárovciach má pokračovanie aj tohto roku!

Je krásne vidieť aj na následnej plodine, teda na tohto roku zasiatej repke a presne ako sme zistili, teda bez tých sfalšovaných vĺn. Pozrite si fotografiu, ktorá vznikla 1. mája 2010. Autorke týmto vyjadrujeme srdečnú vďaku za fotografiu ako aj povolenie ju publikovať. Niektorí naši členovia a spolupracovníci sa chystajú oblasť navštíviť, len sa obávame, že repka už medzičasom odkvitla a teda nebude nič už vidieť.
WUMa.

Top