GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA VI.: Štěstí leukémie

Podle Nové medicíny dr. Hamera leukémie není žádná nemoc, nýbrž fáze léčení, následující po onemocnění morku v kostech, který je odpovědný za tvorbu krve (chudokrevnost). V zásadě existují 2 možnosti poškození kostí: Za prvé všeobecné toxické poškození nebo např. poškození radioaktivním ozářením (Černobyl). Léčivou reakci morku kostí jsme si zvykli nazývat leukémií: při ní kostní morek produkuje mnoho nezralých buněk, jak červených, tak bílých krvinek, tedy nezralé erytrocyty a nezralé leukocyty. Ty nejméně zralé leukocyty nazýváme leukoblasty.

Architekti vesmíru I. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXIV.)

Na začátku si položme klíčovou otázku, na kterou si v následujících kapitolách pokusíme odpovědět. Je Sluneční soustava dílem Stvořitele, Přírody nebo kosmických architektů? Kdo jsou kosmičtí architekti a inženýři? S koncem 2. tisíciletí se stále silněji prosazují informace o dějinách Země a lidského pokolení. Náboženské tmářství evropské civilizace ve spojení s arogancí tzv. vědců dosud úspěšně zatajovaly vše, co neodpovídalo jejich představám. Poznatky starobylých kultur byly buď brutálně ničeny, jako např. Španěly v Latinské Americe nebo přehlíženy a vysmívány, třeba Brity v Indii a dalších koloniích.

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

Zprávy přicházející z Mexického zálivu jsou stále horší. Odhady objemu ropy vytékající z poškozeného vrtu se neustále zvyšují (poslední oficiální odhady hovoří o 60 tisících barelů denně). Předpovědi, jak dlouho bude trvat, než únik zastaví, posunují utěsnění vrtu směrem k srpnu, možná dokonce až k prosinci. BP navíc rozprášila do moře (tentokrát úmyslně) miliony galonů toxického rozpouštědla Corexit. Zprávy biologů o devastaci ryb, ptáků, obojživelníků, želv, korálových útesů a mokřin jsou den ode dne více apokalyptické – a je nutno si uvědomit, že většina obětí umírá v skrytu a bez záznamu ve statistice.

Top