TAJNÉ DEJINY SLOVENSKA časť VIII.: Sloveni - najgermánskejší Germáni 1. časť

Kto sú Germáni, či germánske národy dozvieme sa v každom lexikóne, či v detskej encyklopédii. Germáni zaberajú súvislé územie od severu až po stred Európy, hovoria germánskymi jazykmi, ktoré sú si navzájom príbuzné a majú spoločnú, vzájomne previazanú históriu. Na severe žijú Nóri a Švédi, s nimi susedia z juhu Dáni, na západe sú Flámi, na juhu Rakúšania a čiastočne Švajčiari a medzi nimi v strede sa rozkladá územie najväčšieho národa spomedzi Germánov – Nemcov. Prevláda názor, že predkovia týchto Germánov osídlili južnú Škandináviu zhruba okolo roku 2000 pred naším letopočtom, odkiaľ potom expandovali smerom na juh k Alpám, pozdĺž Dunaja, neskôr do Talianska a Španielska. V 1. storočí už zaberali pomerne rozľahlé územia Eúrópy od severu až po Dunaj, a od Čierneho mora po Rýn, pričom v nasledujúcich storočiach postupne ovládli územie až po Jadranské more a Peloponéz, obsadili Apeninský polostrov (Ostrogóti, neskôr Longobardi) a temer celý Pyrenejský polostrov (Visigóti, Suebi) a severnú Afriku (Vandali).

Vykácený prales se obnoví za 65 let!

Je všeobecně známo, že obnova pokácených pralesů trvá hodně dlouhou dobu, ale jak dlouho přesně? Podle nejnovější studie Atlantického lesního porostu v Brazílii se může deštný prales za určitých podmínek obnovit až překvapivě rychle – během 65 let. Atlantický les se původně vyrůstal podél jižní poloviny Atlantického pobřeží na ploše 1,2 milionu kilometrů čtverečných. Kdysi zdravý a bohatý les byl nepřetržitě využíván pro obživu, dřevo a prostor. Dnes toto zabrané území slouží jako domov pro lidi, včetně dvou největších brazilských měst Sao Paulo a Rio de Janeiro. Z původního zalesnění zůstalo jen 100.000 kilometrů čtverečných. V roce 1993 vytvořila vláda několik chráněných území ze zbytků lesa.

Stránky

Top