Za 3 a pol roka dopadlo na dom obyvateľa bosnianskej obce 6 meteoritov

KP.RU | Na dom občana Bosny a Hercegoviny Radivoke Lajiča v priebehu niekoľkých rokov dopadlo šesť meteoritov, autentickosť ktorých už bola vedcami potvrdená. «Zrejme som sa stal objektom útokov zo strany mimozemšťanov», – bedáka 50–ročný dedinčan. Pritom dopĺňa, že nevie, čo také spáchal, že rozhneval zástupcov mimozemských rás. Podľa slov mučeníka – z dôvodu kozmickej nespravodlivosti meteority vždy dopadajú na jeho dom v čase dažďa. Prvýkrát sa to stalo v novembri roku 2007.

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA DR. HAMERA VII.: Nádor a nekróza - RAKOVINA VAJEČNÍKŮ

Germánská Nová medicína je založená na přírodovědě a platí nejen pro lidi, ale i pro zvířata a rostliny, dokonce pro jednotlivé živé organismy – pro celý oživený kosmos, a prohlašuje, že neexistují žádné „nemoci“ v dříve vymyšleném smyslu, nýbrž že symptomy, které jsme dosud nazývali „nemocemi“, jsou DVOUFÁZOVÉ SMYSLUPLNÉ BIOLOGICKÉ ZVLÁŠTNÍ PŘÍRODNÍ PROGRAMY, přičemž domnělá „nemoc“ představuje pouze současnou fázi. Takto se dříve mylně nenahlíželo pouze na domnělé „nemoci“, ale jednotlivé domnělé „nemoci“ se ani nemohly správně léčit.

Proč hořely zásuvky ve Strašicích?

BLOGiDNES | "Neobjas­něný zůstává důvod vypadávání elektrických jističů v domě, kdy se jedná s největší pravděpo­dobností o tech­nickou závadu a zjišťování příčiny této závady není v kompetenci řešení policie." Ve skutečnosti nešlo jen o podivné vypadávání jističů, ale i o spontánní praskání žárovek a výboje v zásuvkách s jejich následným zahořením, přičemž žádná z forenzních laboratoří nenašla na ohořelých zá­suvkách zbytky fosforu, či jiných samozápalných látek, o kterých se v našich sdělova­cích prostředcích bouřlivě diskutovalo. Celý závěr rokycanské policie se opíral o tzv. Pekárkovu hypo­tézu, podle které všechny úkazy, označované v na­šem tisku za "elektropoltergeista", si ve svém domku způsobila rodina Mračkových sama. Vě­decká obec za řešení strašické záhady za­čala považovat tzv. lidský faktor a měla tak celou kauzu za uzavřenou.

Top